Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0575

2008/575/EG: Kommissionens beslut av den 27 juni 2008 om tillstånd för utsläppande på marknaden av torkat fruktkött från baobab som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 [delgivet med nr K(2008) 3046]

OJ L 183, 11.7.2008, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/575/oj

11.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 183/38


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 27 juni 2008

om tillstånd för utsläppande på marknaden av torkat fruktkött från baobab som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97

[delgivet med nr K(2008) 3046]

(Endast den engelska texten är giltig)

(2008/575/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser (1), särskilt artikel 7, och

av följande skäl:

(1)

Den 9 augusti 2006 ansökte företaget PhytoTrade Africa hos de behöriga myndigheterna i Förenade kungariket om att få släppa ut torkat fruktkött från baobab på marknaden som ny livsmedelsingrediens.

(2)

Den 12 juli 2007 utfärdade det behöriga organet för utvärdering av livsmedel i Förenade kungariket sin första utvärderingsrapport. Slutsatsen av rapporten var att torkat fruktkött från baobab inte utgör någon risk för konsumenten om det används enligt föreslagen mängd.

(3)

Den 1 augusti 2007 vidarebefordrade kommissionen den första utvärderingsrapporten till samtliga medlemsstater.

(4)

Inom den period på 60 dagar som fastställs i artikel 6.4 i förordning (EG) nr 258/97 restes i enlighet med denna bestämmelse motiverade invändningar mot utsläppandet av denna produkt på marknaden. Invändningarna handlade emellertid inte om produktens säkerhet. I enlighet med bestämmelserna i artikel 6.4 krävs dock ett gemenskapsbeslut.

(5)

Torkat fruktkött från baobab uppfyller kraven i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 258/97.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Torkat fruktkött från baobab i enlighet med bilagan får släppas ut på marknaden i gemenskapen som en ny livsmedelsingrediens.

Artikel 2

Benämningen på den nya livsmedelsingrediensen som godkänns genom detta beslut ska vid märkning av livsmedel som innehåller den vara ”fruktkött från baobab”.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till PhytoTrade Africa – London Office, Unit W215, Holywell Centre, 1 Phipp Street, London EC2A 4PS, Förenade konungariket.

Utfärdat i Bryssel den 27 juni 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 43, 14.2.1997, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).


BILAGA

Specifikationer av torkat fruktkött från baobab

Beskrivning

Baobab-frukten (Adansonia digitata) skördas från träd. Det hårda skalet knäcks och fruktköttet skiljs från frön och skal. Fruktköttet mals och delas upp i grova och finare bitar (partikelstorlek 3 – 600 μ) och förpackas.

Typiskt näringsvärde i torkat fruktkött från baobab

Vattenhalt (förlust vid torkning) (g/100g)

11,1-12,0

Protein (g/100g)

2,03-3,24

Fett (g/100g)

0,4-0,7

Aska (g/100g)

5,5-6,6

Totalt kolhydratsinnehåll (g/100g)

78,3-78,9

Total mängd socker uttryckt i glukos

16,9-25,3

Natrium (mg/100g)

7,42-12,2


Analytiska specifikationer

Partiklar

Högst 0,2 %

Vattenhalt (förlust vid torkning) (g/100g)

11,1-12,0

Aska (g/100g)

5,5-6,6


Top