Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1416

Kommissionens förordning (EG) nr 1416/2007 av den 3 december 2007 om fastställande av sista dag för inlämning av ansökningar om stöd för privat lagring av griskött

OJ L 316, 4.12.2007, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1416/oj

4.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 316/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1416/2007

av den 3 december 2007

om fastställande av sista dag för inlämning av ansökningar om stöd för privat lagring av griskött

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2759/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för griskött (1), särskilt artikel 4.6, och

av följande skäl:

(1)

Det stöd för privat lagring som beviljats i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1267/2007 av den 26 oktober 2007 om särskilda villkor för beviljande av stöd till privat lagring inom grisköttssektorn (2) har haft en gynnsam effekt på marknaden för griskött och priserna på griskött väntas stabilisera sig tillfälligt. Beviljandet av stöd för privat lagring bör därför upphöra.

(2)

Förvaltningskommittén för griskött har inte avgivit något yttrande inom den tid som dess ordförande bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Sista dag för inlämning av ansökningar om stöd för privat lagring av griskött ska vara den 4 december 2007.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 4 december 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 december 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 283, 27.10.2007, s. 53.


Top