Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0223

2007/223/EG: Kommissionens beslut av den 4 april 2007 om den inventering av produktionskapaciteten för vin som har lagts fram av Bulgarien i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1493/1999 [delgivet med nr K(2007) 1469]

OJ L 95, 5.4.2007, p. 53–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/223/oj

5.4.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 95/53


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 4 april 2007

om den inventering av produktionskapaciteten för vin som har lagts fram av Bulgarien i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1493/1999

[delgivet med nr K(2007) 1469]

(Endast den bulgariska texten är giltig)

(2007/223/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (1), särskilt artikel 23.4, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 1493/1999 skall medlemsstaterna göra en inventering av produktionskapaciteten för vin för att få öka planteringsrätterna och för att få bevilja stöd för omstrukturering och omställning. Inventeringen skall göras enligt artikel 16 i den förordningen.

(2)

I artikel 19 i kommissionens förordning (EG) nr 1227/2000 den 31 maj 2000 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, särskilt beträffande produktionskapacitet (2) fastställs vilka uppgifter som inventeringen skall innehålla.

(3)

Bulgarien har i skrivelser av den 10 och den 17 januari 2007 meddelat kommissionen de uppgifter som avses i artikel 16 i förordning (EG) nr 1493/1999 och i artikel 19 i förordning (EG) nr 1227/2000. En genomgång av uppgifterna visar att Bulgarien har genomfört inventeringen.

(4)

Detta beslut innebär inte att kommissionen erkänner att de uppgifter som inventeringen innehåller är korrekta eller att den anser att de bestämmelser som avses i inventeringen är förenliga med gemenskapslagstiftningen. Det påverkar inte eventuella beslut som kommissionen fattar i dessa frågor.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kommissionen konstaterar att Bulgarien har genomfört en inventering av produktionskapaciteten för vin i enlighet med artikel 16 i förordning (EG) nr 1493/1999.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Bulgarien.

Utfärdat i Bryssel den 4 april 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EGT L 143, 16.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1460/2006 (EUT L 272, 3.10.2006, s. 9).


Top