Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0222

2007/222/EG: Kommissionens beslut av den 4 april 2007 om inledande av verksamheten hos den regionala rådgivande nämnden för sydvästliga vatten inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken

OJ L 95, 5.4.2007, p. 52–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 466–466 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 007 P. 129 - 129

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/222/oj

5.4.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 95/52


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 4 april 2007

om inledande av verksamheten hos den regionala rådgivande nämnden för sydvästliga vatten inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken

(2007/222/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 2004/585/EG av den 19 juli 2004 om inrättande av regionala rådgivande nämnder inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 3.3,

med beaktande av den rekommendation som den 9 februari 2007 överlämnades av Frankrike på Belgiens, Spaniens, Frankrikes, Nederländernas och Portugals vägnar, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (2) och beslut 2004/585/EG fastställs ramvillkor för inrättandet av regionala rådgivande nämnder och för deras verksamhet.

(2)

Genom artikel 2 i beslut 2004/585/EG inrättas en regional rådgivande nämnd för syvästliga vatten inom ICES-områdena (International Council for the Exploration of the Seas – Internationella havsforskningsrådet) VIII, IX och X (vattnen runt Azorerna) och CECAF-avdelningarna 34.1.1, 34.1.2 och 34.2.0 (vattnen runt Madeira och Kanarieöarna) (3).

(3)

I enlighet med artikel 3.1 i beslut 2004/585/EG inkom företrädare för fiskerisektorn och andra intressegrupper med en ansökan till Belgien, Spanien, Frankrike, Nederländerna och Portugal om denna nämnds verksamhet.

(4)

I enlighet med artikel 3.2 i beslut 2004/585/EG avgjorde de berörda medlemsstaterna om ansökan avseende den regionala rådgivande nämnden för sydvästliga vatten uppfyller kraven i det beslutet. Den 9 februari 2007 överlämnade de en gemensam rekommendation till kommissionen om nämndens verksamhet.

(5)

Kommissionen har utvärderat de berörda parternas ansökan och rekommendationen mot bakgrund av beslut 2004/585/EG och den gemensamma fiskeripolitikens mål och principer och bedömer att den regionala rådgivande nämnden för de sydvästliga vattnen är redo att inleda sin verksamhet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Den regionala rådgivande nämnd för sydvästliga vatten som inrättats genom artikel 2.1 e i beslut 2004/585/EG, skall börja sin verksamhet den 9 april 2007.

Utfärdat i Bryssel den 4 april 2007.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 256, 3.8.2004, s. 17.

(2)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(3)  ICES-områdena definieras i rådets förordning (EEG) nr 3880/91 (EGT L 365, 31.12.1991, s. 1).


Top