Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0221

2007/221/EG: Kommissionens beslut av den 4 april 2007 om ändring av beslut 2003/249/EG beträffande förlängning av tillfälliga undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 2000/29/EG avseende jordgubbs- och smultronplantor ( Fragaria L.) avsedda för plantering, dock inte frön, med ursprung i Chile [delgivet med nr K(2007) 1455]

OJ L 95, 5.4.2007, p. 51–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 465–465 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 300 - 300

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/221/oj

5.4.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 95/51


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 4 april 2007

om ändring av beslut 2003/249/EG beträffande förlängning av tillfälliga undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 2000/29/EG avseende jordgubbs- och smultronplantor (Fragaria L.) avsedda för plantering, dock inte frön, med ursprung i Chile

[delgivet med nr K(2007) 1455]

(2007/221/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (1), särskilt artikel 15.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2000/29/EG får jordgubbs- och smultronplantor (Fragaria L.), avsedda för plantering, utom fröer, med ursprung i icke-europeiska länder, med undantag av Medelhavsländerna, Australien, Nya Zeeland, Kanada och Förenta staternas kontinentala stater, i princip inte föras in i gemenskapen. Detta direktiv tillåter dock undantag från denna regel, på villkor att det inte föreligger någon risk för spridning av skadegörare.

(2)

I kommissionens beslut 2003/249/EG (2) tillåts medlemsstaterna att bevilja tillfälliga undantag från vissa bestämmelser i direktiv 2000/29/EG när det gäller avseende jordgubbs- och smultronplantor (Fragaria L.) avsedda för plantering, dock inte frön, med ursprung i Chile.

(3)

De omständigheter som motiverade dessa undantag har inte förändrats och det har inte framkommit några nya uppgifter som ger anledning att ändra de särskilda villkoren.

(4)

Medlemsstaterna bör därför få tillstånd att under ytterligare en begränsad period och på vissa villkor tillåta införsel på sitt territorium av sådana växter.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 1 andra stycket i beslut 2003/249/EG skall följande läggas till som led e–h:

”e)

1 juni 2007–30 september 2007.

f)

1 juni 2008–30 september 2008.

g)

1 juni 2009–30 september 2009.

h)

1 juni 2010–30 september 2010.”

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 4 april 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 169, 10.7.2000, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/35/EG (EUT L 88, 25.3.2006, s. 9).

(2)  EUT L 93, 10.4.2003, s. 32.


Top