Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0380

Kommissionens förordning (EG) nr 380/2007 av den 4 april 2007 om fastställande av att vissa gränser inte längre är uppnådda i fråga om utfärdande av importlicenser för sockerprodukter inom ramen för tullkvoter och förmånsavtal

OJ L 95, 5.4.2007, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/380/oj

5.4.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 95/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 380/2007

av den 4 april 2007

om fastställande av att vissa gränser inte längre är uppnådda i fråga om utfärdande av importlicenser för sockerprodukter inom ramen för tullkvoter och förmånsavtal

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 950/2006 av den 28 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för regleringsåren 2006/07, 2007/08 och 2008/09 för import och raffinering av produkter från sockersektorn inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal (2), särskilt artikel 5.4, och

av följande skäl:

(1)

Enligt den registrering som avses i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 950/2006 finns det fortfarande sockerkvantiteter med löpnummer 09.4318 som är tillgängliga för de leveranskrav i fråga om förmånssocker som fastställts i enlighet med artikel 24 i förordning (EG) nr 950/2006.

(2)

Kommissionen bör därför tillkännage att de berörda gränserna inte längre är uppnådda.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gränserna är inte längre uppnådda i fråga om de leveranskrav som avser förmånssocker med löpnummer 09.4318 i enlighet med artikel 24 i förordning (EG) nr 950/2006.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 6 april 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 april 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2011/2006 (EUT L 384, 29.12.2006, s. 1).

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2031/2006 (EUT L 414, 30.12.2006, s. 43).


Top