Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0285

Kommissionens förordning (EG) nr 285/2007 av den 16 mars 2007 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens för vissa köttprodukter från grisköttssektorn som ges in under mars 2007 inom ramen för förordning (EG) nr 1233/2006 kan godtas

OJ L 78, 17.3.2007, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/285/oj

17.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 78/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 285/2007

av den 16 mars 2007

om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens för vissa köttprodukter från grisköttssektorn som ges in under mars 2007 inom ramen för förordning (EG) nr 1233/2006 kan godtas

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1233/2006 av den 16 augusti 2006 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för import av griskött från Amerikas förenta stater (1), särskilt artikel 5.5, och

av följande skäl:

De ansökningar om importlicens som lämnats in för perioden 1 april–30 juni 2007 underskrider de tillgängliga kvantiteterna och kan därför godkännas i sin helhet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De ansökningar om importlicens för perioden 1 april–30 juni 2007 som ges in i enlighet med förordning (EG) nr 1233/2006 skall behandlas på det sätt som avses i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 17 mars 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 225, 17.8.2006, s. 14.


BILAGA

Löpnummer

Procentsats beviljade ansökningar om importlicens som inlämnats under perioden 1 april–30 juni 2007

09.4170

100


Top