Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0202

Kommissionens förordning (EG) nr 202/2007 av den 27 februari 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

OJ L 61, 28.2.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/202/oj

28.2.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 61/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 202/2007

av den 27 februari 2007

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 28 februari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 februari 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 27 februari 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

IL

101,1

MA

62,7

TN

136,3

TR

158,4

ZZ

114,6

0707 00 05

MA

96,4

MK

57,6

TR

173,1

ZZ

109,0

0709 90 70

MA

56,7

TR

87,6

ZZ

72,2

0709 90 80

IL

141,5

ZZ

141,5

0805 10 20

CU

36,3

EG

45,7

IL

57,4

MA

44,8

TN

47,5

TR

66,4

ZZ

49,7

0805 20 10

IL

109,3

MA

90,3

ZZ

99,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

112,1

IL

72,4

MA

121,7

PK

59,9

TR

55,5

ZZ

84,3

0805 50 10

EG

63,4

IL

61,2

TR

34,1

ZZ

52,9

0808 10 80

AR

96,4

CA

101,7

CL

119,5

CN

86,1

US

106,6

ZZ

102,1

0808 20 50

AR

78,8

CL

76,9

CN

66,5

US

90,8

ZA

85,8

ZZ

79,8


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


Top