Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1627

Kommissionens förordning (EG) nr 1627/2006 av den 24 oktober 2006 om ändring av förordning (EG) nr 794/2004 med avseende på standardformulären för anmälan av stöd

OJ L 302, 1.11.2006, p. 10–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 348M , 24.12.2008, p. 779–799 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 005 P. 35 - 53
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 005 P. 35 - 53
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 002 P. 144 - 162

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1627/oj

1.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 302/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1627/2006

av den 24 oktober 2006

om ändring av förordning (EG) nr 794/2004 med avseende på standardformulären för anmälan av stöd

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (1), särskilt artikel 27,

efter att ha hört rådgivande kommittén för statligt stöd, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (2) infördes ett obligatoriskt och omfattande anmälningsformulär för statligt stöd.

(2)

Till följd av kommissionens antagande av nya riktlinjer för statligt stöd för regionala ändamål för 2007–2013 (3) måste vissa delar av anmälningsformuläret ändras.

(3)

Förordning (EG) nr 794/2004 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 794/2004 skall ändras i enlighet med bilaga I till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 oktober 2006.

På kommissionens vägnar

Neelie KROES

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 83, 27.3.1999, s. 1. Förordningen ändrad genom 2003 års anslutningsakt.

(2)  EUT L 140, 30.4.2004, s. 1.

(3)  EUT C 54, 4.3.2006, s. 13.


BILAGA

I del III i bilaga I till förordning (EG) nr 794/2004 ersätts formulär för kompletterande upplysningar 4 och 5 med följande:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top