Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D0071

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 71/2006 av den 2 juni 2006 om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet

OJ L 245, 7.9.2006, p. 42–43 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 068 P. 66 - 67
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 068 P. 66 - 67
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 100 P. 140 - 141

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/71/oj

7.9.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 245/42


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 71/2006

av den 2 juni 2006

om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga XXI till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 52/2006 av den 28 april 2006 (1).

(2)

Kommissionens förordning (EG) nr 1708/2005 av den 19 oktober 2005 om fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 2494/95 avseende den gemensamma referensperioden för harmoniserat index över konsumentpriser, och om ändring av förordning (EG) nr 2214/96 (2) bör införlivas med avtalet.

(3)

Kommissionens förordning (EG) nr 1737/2005 av den 21 oktober 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1726/1999 avseende definition och översändning av uppgifter om arbetskraftskostnader (3) bör införlivas med avtalet.

(4)

Kommissionens förordning (EG) nr 1738/2005 av den 21 oktober 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1916/2000 avseende definition och rapportering av information om lönernas struktur och fördelning (4) bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XXI till avtalet skall ändras på följande sätt:

1.

Följande punkt skall införas efter punkt 19u (kommissionens förordning (EG) nr 1722/2005):

”19v.

32005 R 1708: Kommissionens förordning (EG) nr 1708/2005 av den 19 oktober 2005 om fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 2494/95 avseende den gemensamma referensperioden för harmoniserat index över konsumentpriser, och om ändring av förordning (EG) nr 2214/96 (EUT L 274, 20.10.2005, s. 9)”

.

2.

Följande strecksats skall läggas till i punkt 19c (kommissionens förordning (EG) nr 2214/96):

”—

32005 R 1708: Kommissionens förordning (EG) nr 1708/2005 av den 19 oktober 2005 (EUT L 274, 20.10.2005, s. 9)”

.

3.

Följande skall läggas till i punkt 18e (kommissionens förordning (EG) nr 1726/1999):

”, ändrad genom:

32005 R 1737: Kommissionens förordning (EG) nr 1737/2005 av den 21 oktober 2005 (EUT L 279, 22.10.2005, s. 11)”

.

4.

Följande skall läggas till i punkt 18db (kommissionens förordning (EG) nr 1916/2000):

”, ändrad genom:

32005 R 1738: Kommissionens förordning (EG) nr 1738/2005 av den 21 oktober 2005 (EUT L 279, 22.10.2005, s. 32)”

.

Artikel 2

Texterna till förordningarna (EG) nr 1708/2005, (EG) nr 1737/2005 och (EG) nr 1738/2005 på isländska och norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, skall vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 3 juni 2006, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (5).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 juni 2006.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Ordförande

R. WRIGHT


(1)  EUT L 175, 29.6.2006, s. 103.

(2)  EUT L 274, 20.10.2005, s. 9.

(3)  EUT L 279, 22.10.2005, s. 11.

(4)  EUT L 279, 22.10.2005, s. 32.

(5)  Inga konstitutionella krav angivna.


Top