Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D0057

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 57/2006 av den 2 juni 2006 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

OJ L 245, 7.9.2006, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 068 P. 27 - 27
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 068 P. 27 - 27
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 100 P. 117 - 117

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/57(2)/oj

7.9.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 245/3


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 57/2006

av den 2 juni 2006

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga II till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 101/2005 av den 8 juli 2005 (1).

(2)

Kommissionens beslut 2005/631/EG av den 29 augusti 2005 beträffande väsentliga krav i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG med avseende på säkerställande av tillgången till nödtjänster genom Cospat-Sarsat-lokaliseringssändare (2) bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt skall införas i kapitel XVIII efter punkt 4zzn (kommissionens beslut 2005/53/EG) i bilaga II till avtalet:

”4zzo.

32005 D 0631: Kommissionens beslut 2005/631/EG av den 29 augusti 2005 beträffande väsentliga krav i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG med avseende på säkerställande av tillgången till nödtjänster genom Cospat-Sarsat-lokaliseringssändare (EUT L 225, 31.8.2005, s. 28)”

.

Artikel 2

Texten till beslut 2005/631/EG på isländska och norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, skall vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 3 juni 2006, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (3).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 juni 2006.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Ordförande

R. WRIGHT


(1)  EUT L 306, 24.11.2005, s. 32.

(2)  EUT L 225, 31.8.2005, s. 28.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.


Top