Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006E0244

Rådets gemensamma ståndpunkt 2006/244/GUSP av den 20 mars 2006 om Europeiska unionens deltagande i Organisationen för energiutveckling på Koreahalvön (KEDO)

OJ L 88, 25.3.2006, p. 73–73 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 270M , 29.9.2006, p. 367–367 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2006/244/oj

25.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 88/73


RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT 2006/244/GUSP

av den 20 mars 2006

om Europeiska unionens deltagande i Organisationen för energiutveckling på Koreahalvön (KEDO)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 15, och

av följande skäl:

(1)

På grundval av gemensam ståndpunkt 2001/869/GUSP (1) har Europeiska unionen deltagit i Organisationen för energiutveckling på Koreahalvön (KEDO) för att bidra till att finna en övergripande lösning på problemet med icke-spridning av kärnvapen på Koreahalvön.

(2)

I EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen, som antogs av Europeiska rådet den 12 december 2003, läggs särskild vikt vid att alla parter efterlever bestämmelserna i fördraget om icke-spridning av kärnvapen.

(3)

Genom sitt deltagande i KEDO har Europeiska unionen bidragit till Europeiska unionens mål, nämligen att finna en övergripande lösning på problemet med spridning av kärnvapen på Koreahalvön i enlighet med sexpartssamtalens mål.

(4)

Det råder konsensus bland medlemmarna i KEDO:s styrelse om att avsluta KEDO:s nukleära lättvattenreaktorprojekt (nedan kallat ”lättvattenreaktorprojektet”) så snart som möjligt och att avveckla KEDO på ett ordnat sätt före utgången av 2006.

(5)

Därför har Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) förhandlat om en förlängning av anslutningen till KEDO med det specifika syftet att stödja målet att avsluta lättvattenreaktorprojektet och att avveckla KEDO.

(6)

De befintliga villkoren för hur Europeiska unionen skall företrädas i KEDO:s styrelse bör bibehållas. Rådet och kommissionen har därför enats om att i den händelse att KEDO:s styrelse tar upp frågor som ligger utanför Euratoms behörighet bör rådets ordförandeskap ta till orda och uttrycka en ståndpunkt i sådana frågor.

(7)

Gemensam ståndpunkt 2001/849/GUSP löpte ut den 31 december 2005 och bör ersättas av en ny gemensam ståndpunkt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Denna gemensamma ståndpunkt skall ha som mål att göra det möjligt för Europeiska unionen att delta i processen att avsluta lättvattenreaktorprojektet så snart som möjligt och att avveckla KEDO på ett ordnat sätt före utgången av 2006.

Artikel 2

1.   När det gäller frågor som faller utanför Euratoms behörighet, skall ståndpunkten i KEDO:s styrelse bestämmas av rådet och uttryckas av ordförandeskapet.

2.   Följaktligen skall ordförandeskapet ha nära anknytning till verksamheten i KEDO:s styrelse och omedelbart underrättas om alla frågor som rör den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och som skall diskuteras vid KEDO:s styrelsemöten.

3.   Kommissionen skall regelbundet och vid behov rapportera till rådet under ledning av ordförandeskapet biträtt av generalsekreteraren/den höge representanten för GUSP.

Artikel 3

Denna gemensamma ståndpunkt får verkan samma dag som den antas. Den skall gälla från och med den 1 januari 2006 till dess att KEDO avslutas eller till och med den 31 december 2006, beroende på vilket som inträffar först.

Artikel 4

Denna gemensamma ståndpunkt skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 20 mars 2006.

På rådets vägnar

U. PLASSNIK

Ordförande


(1)  EGT L 325, 8.12.2001, s. 1.


Top