Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0036

Kommissionens direktiv 2006/36/EG av den 24 mars 2006 om ändring av direktiv 2001/32/EG om erkännande av skyddade zoner som utsätts för särskilda växtskyddsrisker inom gemenskapen och om upphävande av direktiv 92/76/EEG

OJ L 88, 25.3.2006, p. 13–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 304–306 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 071 P. 83 - 85
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 071 P. 83 - 85

No longer in force, Date of end of validity: 22/07/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/36/oj

25.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 88/13


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/36/EG

av den 24 mars 2006

om ändring av direktiv 2001/32/EG om erkännande av skyddade zoner som utsätts för särskilda växtskyddsrisker inom gemenskapen och om upphävande av direktiv 92/76/EEG

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (1), särskilt artikel 2.1 h första stycket, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens direktiv 2001/32/EG (2), har vissa medlemsstater eller vissa områden i medlemsstaterna erkänts som skyddade zoner med avseende på vissa skadegörare. I vissa fall har tillfälligt erkännande beviljats då det inte hade lämnats nödvändiga uppgifter om att skadegöraren i fråga inte förekom i den berörda medlemsstaten eller det berörda området.

(2)

I de fall där de berörda medlemsstaterna nu har lämnat de nödvändiga uppgifterna bör de berörda zonerna erkännas som permanent skyddade zoner.

(3)

Vissa områden i Portugal har erkänts som skyddade zoner med avseende på Bemisia tabaci Genn. (europeiska populationer).

(4)

Av de uppgifter som Portugal har lämnat framgår det att Bemisia tabaci Genn. (europeiska populationer) nu förekommer i vissa delar av territoriet. Dessa delar av Portugals territorium bör därför inte längre erkännas som skyddade zoner med avseende på denna skadegörare.

(5)

Flera regioner eller delar av regioner i Österrike och Italien samt hela territoriet när det gäller Irland, Litauen, Slovenien och Slovakien har tillfälligt erkänts som skyddade zoner med avseende på Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. till och med den 31 mars 2006.

(6)

Av de uppgifter som Österrike, Italien, Irland, Litauen, Slovenien och Slovakien har lämnat framgår det att det tillfälliga erkännandet av de skyddade zonerna i dessa länder med avseende på Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. undantagsvis bör förlängas med två år, för att dessa länder skall få den tid som behövs för att lämna in uppgifter om att Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. inte förekommer eller, om så krävs, fullfölja insatserna för att utrota skadegöraren.

(7)

Dessutom har förekomst av Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. nu påvisats i vissa delar av Italien, i regionerna Gorenjska och Maribor i Slovenien och i vissa kommuner i regionerna Dunajská Streda, Levice, Topoľčany, Poltár, Rožňava och Trebišov i Slovakien, och dessa delar av Italiens, Sloveniens respektive Slovakiens territorium bör därför inte längre erkännas som skyddade zoner med avseende på Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(8)

Litauen har tillfälligt erkänts som skyddad zon med avseende på beet necrotic yellow vein virus till och med den 31 mars 2006.

(9)

Av de uppgifter som Litauen har lämnat framgår det att beet necrotic yellow vein virus nu förekommer i landet. Litauen bör därför inte längre erkännas som skyddad zon med avseende på denna skadegörare.

(10)

Malta har tillfälligt erkänts som skyddad zon med avseende på Citrus tristeza-virus (europeiska stammar) till och med den 31 mars 2006.

(11)

Av de uppgifter som Malta har lämnat framgår det att det tillfälliga erkännandet av den skyddade zonen i landet med avseende på Citrus tristeza-virus (europeiska stammar) undantagsvis bör förlängas med två år, för att landet skall få den tid som behövs för att lämna in uppgifter om att Citrus tristeza-virus (europeiska stammar) inte förekommer eller, om så krävs, fullfölja insatserna för att utrota skadegöraren.

(12)

Cypern har tillfälligt erkänts som skyddad zon med avseende på Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), Ips sexdentatus Börner och Leptinotarsa decemlineata Say till och med den 31 mars 2006.

(13)

Av de uppgifter som Cypern har lämnat framgår det att det tillfälliga erkännandet av den skyddade zonen i landet med avseende på Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), Ips sexdentatus Börner och Leptinotarsa decemlineata Say bör förlängas med två år, för att landet skall få den tid som behövs för att lämna in uppgifter om att dessa skadegörare inte förekommer eller, om så krävs, fullfölja insatserna för att utrota dem.

(14)

Direktiv 2001/32/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2001/32/EG skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 skall ersättas med följande

”Artikel 1

De områden i gemenskapen som förtecknas i bilagan erkänns som skyddade zoner i den mening som avses i artikel 2.1 h första stycket i direktiv 2000/29/EG beträffande de skadegörare som i bilagan till det här direktivet anges bredvid namnet på respektive område.”

2.

Artikel 2 skall utgå.

3.

Bilagan skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt a 2 skall texten inom parentes efter ”Portugal” ersättas med följande: ”Azorerna, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (kommunerna Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche och Torres Vedras) och Trás-os-Montes”

b)

I punkterna a 3.1, a 11 och a 13 skall ”(till och med den 31 mars 2008)” läggas till efter ”Cypern”.

c)

Punkt b 2 skall ersättas med följande:

”—

Spanien, Estland, Frankrike (Korsika), Italien (Abruzzo, Basilicata, Kalabrien, Kampanien, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Ligurien, Marche, Molise, Piemonte, Sardinien, Sicilien, Toscana, Umbrien, Valle d’Aosta), Lettland, Portugal, Finland, Förenade kungariket (Nordirland, Isle of Man och Kanalöarna),

och, till och med den 31 mars 2008, Irland, Italien (Apulien, Emilia-Romagna: provinserna Forlì-Cesena (utom det område i provinsen som ligger norr om riksväg 9, via Emilia), Parma, Piacenza, Rimini (utom det område i provinsen som ligger norr om riksväg 9, via Emilia), Lombardiet, Venetien (utom kommunerna Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba och Salara i provinsen Rovigo, kommunerna Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani och Masi i provinsen Padova, samt kommunerna Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza och Angiari i provinsen Verona), Litauen, Österrike (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tyrolen (administrativa distriktet Lienz), Steiermark, Wien), Slovenien (utom regionerna Gorenjska och Maribor), Slovakien (utom kommunerna Blahová, Horné Mýto och Okoč (regionen Dunajská Streda), Hronovce och Hronské Kľačany (regionen Levice), Veľké Ripňany (regionen Topoľčany), Málinec (regionen Poltár), Hrhov (regionen Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše och Zatín (regionen Trebišov))”.

d)

I punkt d 1 skall ”Litauen” utgå.

e)

I punkt d 3 skall ”(till och med den 31 mars 2008)” läggas till efter ”Malta”.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna skall senast den 30 april 2006 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

De skall tillämpa bestämmelserna från och med den 1 maj 2006.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 24 mars 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 169, 10.7.2000, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/14/EG (EUT L 34, 7.2.2006, s. 24).

(2)  EGT L 127, 9.5.2001, s. 38. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2005/18/EG (EUT L 57, 3.3.2005, s. 25).


Top