Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0488

Kommissionens förordning (EG) nr 488/2006 av den 24 mars 2006 om fastställande av växelkurser för belopp som beviljas för strukturella och miljömässiga åtgärder under 2006

OJ L 88, 25.3.2006, p. 5–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 298–299 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/488/oj

25.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 88/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 488/2006

av den 24 mars 2006

om fastställande av växelkurser för belopp som beviljas för strukturella och miljömässiga åtgärder under 2006

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2799/98 av den 15 december 1998 om att fastställa ett agromonetärt system för euron (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 2808/98 av den 22 december 1998 om tillämpningsföreskrifter för den agromonetära ordningen för euron inom jordbrukssektorn (2), särskilt artikel 4.3 andra meningen, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 2808/98 skall den avgörande händelsen för växelkursen för belopp som beviljas för strukturella eller miljömässiga syften vara den 1 januari det år under vilket beslutet att bevilja stödet fattas.

(2)

I enlighet med artikel 4.3 första meningen i förordning (EG) nr 2808/98 skall växelkursen utgöras av ett tidsproportionellt medelvärde av växelkurserna under den månad som föregår datumet för den avgörande händelsen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Under 2006 skall den växlingskurs som anges i bilagan gälla för de belopp som beviljas för de strukturella eller miljömässiga syften som anges i artikel 4.2 i förordning (EG) nr 2808/98.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 mars 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 349, 24.12.1998, s. 1.

(2)  EGT L 349, 24.12.1998, s. 36. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1044/2005 (EUT L 172, 5.7.2005, s. 76).


BILAGA

Växelkurs enligt artikel 1

(1 euro = medelvärde 1.12.2005–31.12.2005)

0,573458

cypriotiskt pund

28,9712

tjeckiska kronor

7,45403

danska kronor

15,6466

estniska kronor

252,791

ungerska forinter

3,4528

litauiska litas

0,696729

lettisk lats

0,4293

maltesisk lira

3,85493

polska zloty

37,8743

slovakiska kronor

239,505

slovenska tolar

9,43950

svenska kronor

0,679103

pund sterling


Top