Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2186

Kommissionens förordning (EG) nr 2186/2005 av den 27 december 2005 om ändring av förordning (EG) nr 936/97 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet samt fryst buffelkött

OJ L 347, 30.12.2005, p. 74–74 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 319M , 29.11.2008, p. 417–417 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 044 P. 45 - 45
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 044 P. 45 - 45

No longer in force, Date of end of validity: 23/08/2008; upphävd genom 32008R0810

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2186/oj

30.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 347/74


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2186/2005

av den 27 december 2005

om ändring av förordning (EG) nr 936/97 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet samt fryst buffelkött

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 2005/959/EG av den 21 december 2005 om ingående av avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Japan och mellan Europeiska gemenskapen och Nya Zeeland (1), särskilt artikel 2, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 936/97 (2) innehåller bestämmelser för öppnande och förvaltning på flerårig basis av ett antal kvoter för nötkött av hög kvalitet.

(2)

Till följd av förhandlingarna mellan gemenskapen och Nya Zeeland enligt artiklarna XXIV:6 och XXVIII i GATT 1994 om ändring av medgivanden i Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens bindningslistor inom ramen för processen för anslutning till Europeiska unionen, har gemenskapen accepterat att i sin bindningslista för samtliga medlemsstater öka den årliga tullkvoten för import av nötkött av hög kvalitet med 1 000 ton.

(3)

Förordning (EG) nr 936/97 bör därför ändras.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för nötkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 936/97 skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1.1 skall ändras på följande sätt:

a)

I första strecksatsen i första stycket skall ”59 100 ton” ersättas med ”60 100 ton”.

b)

Andra stycket skall ersättas med följande:

”Tullkvoternas totala volym skall emellertid vara 59 600 ton för importåret 2005/2006.”

2.

Artikel 2 e skall ändras på följande sätt:

a)

I första stycket skall ”300 ton” ersättas med ”1 300 ton”.

b)

Följande tredje stycke skall läggas till:

”För importåret 2005/2006 skall emellertid tullkvoten vara 800 ton, uttryckt i produktvikt, för kött som motsvarar KN-numren och definitionen i första respektive andra stycket.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 december 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  Se sidan 78 i detta nummer av EUT.

(2)  EGT L 137, 28.5.1997, s. 10. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1118/2004 (EUT L 217, 17.6.2004, s. 10).


Top