Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2180

Kommissionens förordning (EG) nr 2180/2005 av den 23 december 2005 om fastställande av stödbeloppet vid privat lagring av vissa fiskeriprodukter under fiskeåret 2006

OJ L 347, 30.12.2005, p. 27–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2180/oj

30.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 347/27


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2180/2005

av den 23 december 2005

om fastställande av stödbeloppet vid privat lagring av vissa fiskeriprodukter under fiskeåret 2006

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 2813/2000 av den 21 december 2000 om tillämpningsföreskrifter för beviljande av stöd till privat lagring av vissa fiskeriprodukter (2), särskilt artikel 1, och

av följande skäl:

(1)

Stödbeloppet bör inte överstiga summan av de tekniska och ekonomiska kostnader som konstaterats i gemenskapen under det fiskeår som föregått fiskeåret i fråga.

(2)

För att inte uppmuntra till långvarig lagring samt för att förkorta betalningsfristerna och minska kontrollutgifterna bör stödet till privat lagring betalas ut som ett engångsbelopp.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för fiskeriprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Stödet till privat lagring i enlighet med artikel 25 i förordning (EG) nr 104/2000 av de produkter som förtecknas i bilaga II till den förordningen skall för fiskeåret 2006 fastställas enligt följande:

:

första månaden

:

200 euro per ton

:

andra månaden

:

0 euro per ton

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 december 2005.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 17, 21.1.2000, s. 22. Förordningen ändrad genom 2003 års anslutningsakt.

(2)  EGT L 326, 22.12.2000, s. 30.


Top