Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2176

Kommissionens förordning (EG) nr 2176/2005 av den 23 december 2005 om fastställande av gemenskapens återtags- och försäljningspriser för fiskeåret 2006 för de fiskeriprodukter som tas upp i bilaga 1 till rådets förordning (EG) nr 104/2000

OJ L 347, 30.12.2005, p. 11–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2176/oj

30.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 347/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2176/2005

av den 23 december 2005

om fastställande av gemenskapens återtags- och försäljningspriser för fiskeåret 2006 för de fiskeriprodukter som tas upp i bilaga 1 till rådets förordning (EG) nr 104/2000

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (1), särskilt artikel 20.3 och artikel 22 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt rådets förordning (EG) nr 104/2000 skall återtags- och försäljningspriserna fastställas för gemenskapen för de i bilaga I till den förordningen upptagna produkterna på grundval av färskhet, storlek eller vikt och presentation samt genom tillämpning av den berörda produktkategorins omräkningsfaktor på ett belopp som motsvarar högst 90 % av orienteringspriset.

(2)

Återtagspriserna kan påverkas av utjämningskoefficienter i de landningszoner som ligger mycket långt från gemenskapens främsta konsumtionscentra. Orienteringspriserna för fiskeåret 2006 har fastställts för samtliga berörda produkter genom rådets förordning (EG) nr …/… (2).

(3)

De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för fiskeriprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De omräkningsfaktorer som skall ligga till grund för beräkningen av gemenskapens återtags- och försäljningspriser enligt artiklarna 20 och 22 i förordning (EG) nr 104/2000, för fiskeåret 2006 och för de produkter som förtecknas i bilaga I till den förordningen, anges i bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

De återtags- och försäljningspriser som skall gälla i gemenskapen under fiskeåret 2006, och de produkter som de hänför sig till, anges i bilaga II.

Artikel 3

De återtagspriser som skall gälla för fiskeåret 2006 i de landningszoner som ligger mycket långt från gemenskapens främsta konsumtionscentra, och de produkter som de hänför sig till, anges i bilaga III.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 december 2005.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 17, 21.1.2000, s. 22. Förordningen ändrad genom 2003 års anslutningsakt.

(2)  Ännu ej offentliggjort i EUT.


BILAGA I

Omräkningsfaktorer för produkterna i bilaga 1 punkterna A, B och C i förordning (EG) nr 104/2000

Art

Storlek (1)

Omräkningsfaktorer

Urtagen fisk med huvud (1)

Hel fisk (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Sill av arten

Clupea harengus

1

0,00

0,47

2

0,00

0,72

3

0,00

0,68

4a

0,00

0,43

4b

0,00

0,43

4c

0,00

0,90

5

0,00

0,80

6

0,00

0,40

7a

0,00

0,40

7b

0,00

0,36

8

0,00

0,30

Sardiner av arten

Sardina pilchardus

1

0,00

0,51

2

0,00

0,64

3

0,00

0,72

4

0,00

0,47

Haj

Squalus acanthias

1

0,60

0,60

2

0,51

0,51

3

0,28

0,28

Haj

Scyliorhinus spp.

1

0,64

0,60

2

0,64

0,56

3

0,44

0,36

Kungsfisk

Sebastes spp.

1

0,00

0,81

2

0,00

0,81

3

0,00

0,68

Torsk av arten

Gadus morhua

1

0,72

0,52

2

0,72

0,52

3

0,68

0,40

4

0,54

0,30

5

0,38

0,22

Gråsej

Pollachius virens

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,71

0,55

4

0,61

0,30

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,62

0,43

4

0,52

0,36

Vitling

Merlangius merlangus

1

0,66

0,50

2

0,64

0,48

3

0,60

0,44

4

0,41

0,30

Långa

Molva spp.

1

0,68

0,56

2

0,66

0,54

3

0,60

0,48

Makrill av arten

Scomber scombrus

1

0,00

0,72

2

0,00

0,71

3

0,00

0,69


Art

Storlek (2)

Omräkningsfaktorer

Urtagen fisk med huvud (2)

Hel fisk (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Spansk makrill av arten

Scomber japonicus

1

0,00

0,77

2

0,00

0,77

3

0,00

0,63

4

0,00

0,47

Ansjovis

Engraulis spp.

1

0,00

0,68

2

0,00

0,72

3

0,00

0,60

4

0,00

0,25

Rödspätta

Pleuronectes platessa

1

0,75

0,41

2

0,75

0,41

3

0,72

0,41

4

0,52

0,34

Kummel av arten

Merluccius merluccius

1

0,90

0,71

2

0,68

0,53

3

0,68

0,52

4

0,56

0,43

5

0,52

0,41

Glasvar

Lepidorhombus spp.

1

0,68

0,64

2

0,60

0,56

3

0,54

0,49

4

0,34

0,29

Sandskädda

Limanda limanda

1

0,71

0,58

2

0,54

0,42

Skrubbskädda

Platichthys flesus

1

0,66

0,58

2

0,50

0,42

Albacora

Thunnus alalunga

1

0,90

0,81

2

0,90

0,77

Bläckfisk

Sepia officinalis och Rossia macrosoma

1

0,00

0,64

2

0,00

0,64

3

0,00

0,40


Art

Storlek (3)

Omräkningsfaktorer

 

Hel fisk eller urtagen fisk med huvud (3)

Hel fisk (3)

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Marulk

Lophius spp.

1

0,61

0,77

 

2

0,78

0,72

 

3

0,78

0,68

 

4

0,65

0,60

 

5

0,36

0,43

 

 

 

Samtliga presentationsformer

 

Extra, A (3)

Räkor av arten

Crangon crangon

1

0,59

 

2

0,27

 

 

 

Kokta i vatten

Färska eller kylda

 

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Nordhavsräkor

Pandalus borealis

1

0,77

0,68

 

2

0,27

 

 

 

Hel (3)

 

Krabba

Cancer pagurus

1

0,72

 

2

0,54

 

 

 

Hel (3)

Stjärt (3)

E' (3)

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Havskräfta

Nephrops norvegicus

1

0,86

0,86

0,81

2

0,86

0,59

0,68

3

0,77

0,59

0,50

4

0,50

0,41

0,41

 

 

Urtagen fisk med huvud (3)

Hel fisk (3)

 

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Tunga

Solea spp.

1

0,75

0,58

 

2

0,75

0,58

 

3

0,71

0,54

 

4

0,58

0,42

 

5

0,50

0,33

 


(1)  Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.

(2)  Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.

(3)  Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.


BILAGA II

Gemenskapens återtags- och försäljningspriser för produkterna i bilaga 1 punkterna A, B och C i förordning (EG) nr 104/2000

Art

Storlek (1)

Återtagspriser (euro/ton)

Urtagen fisk med huvud (1)

Hel fisk (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Sill av arten

Clupea harengus

1

0

125

2

0

191

3

0

180

4a

0

114

4b

0

114

4c

0

239

5

0

212

6

0

106

7a

0

106

7b

0

95

8

0

80

Sardiner av arten

Sardina pilchardus

1

0

292

2

0

366

3

0

412

4

0

269

Haj

Squalus acanthias

1

647

647

2

550

550

3

302

302

Haj

Scyliorhinus spp.

1

488

458

2

488

427

3

336

275

Kungsfisk

Sebastes spp.

1

0

920

2

0

920

3

0

772

Torsk av arten

Gadus morhua

1

1 180

852

2

1 180

852

3

1 115

656

4

885

492

5

623

361

Gråsej

Pollachius virens

1

538

418

2

538

418

3

530

411

4

456

224

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

1

719

559

2

719

559

3

619

429

4

519

359


Art

Storlek (2)

Återtagspriser (euro/ton)

Urtagen fisk med huvud (2)

Hel fisk (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Vitling

Merlangius merlangus

1

618

469

2

600

450

3

562

412

4

384

281

Långa

Molva spp.

1

813

670

2

789

646

3

718

574

Makrill av arten

Scomber scombrus

1

0

233

2

0

229

3

0

223

Spansk makrill av arten

Scomber japonicus

1

0

226

2

0

226

3

0

185

4

0

138

Ansjovis

Engraulis spp.

1

0

889

2

0

942

3

0

785

4

0

327

Rödspätta

Pleuronectes platessa

— från och med den 1 januari till och med den 30 april 2006

1

806

440

2

806

440

3

773

440

4

558

365

— från och med den 1 maj till och med den 31 december 2006

1

1 113

608

2

1 113

608

3

1 068

608

4

772

505

Kummel av arten

Merluccius merluccius

1

3 308

2 609

2

2 499

1 948

3

2 499

1 911

4

2 058

1 580

5

1 911

1 507

Glasvar

Lepidorhombus spp.

1

1 694

1 594

2

1 495

1 395

3

1 345

1 221

4

847

722

Sandskädda

Limanda limanda

1

626

511

2

476

370


Art

Storlek (3)

Återtagspriser (euro/ton)

Urtagen fisk med huvud (3)

Hel fisk (3)

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Skrubbskädda

Platichthys flesus

1

343

301

2

260

218

Albacora

Thunnus alalunga

1

2 229

1 798

2

2 229

1 709

Bläckfisk

Sepia officinalis och Rossia macrosoma

1

0

1 037

2

0

1 037

3

0

648

 

 

Hel fisk eller urtagen fisk med huvud (3)

Fisk utan huvud (3)

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Marulk

Lophius spp.

1

1 749

4 565

2

2 236

4 268

3

2 236

4 031

4

1 864

3 557

5

1 032

2 549

 

 

Samtliga presentationsformer

Extra, A (3)

Räkor av arten

Crangon crangon

1

1 432

2

655

 

 

Kokta i vatten

Färska eller kylda

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Nordhavsräkor

Pandalus borealis

1

4 911

1 087

2

1 722


Art

Storlek (4)

Försäljningspris (euro/ton)

 

Hel (4)

 

Krabba

Cancer pagurus

1

1 246

 

 

2

935

 

 

 

 

Hel (4)

Stjärt (4)

E' (4)

Extra, A (4)

Extra, A (4)

Havskräfta

Nephrops norvegicus

1

4 590

4 590

3 432

2

4 590

3 149

2 881

3

4 109

3 149

2 119

4

2 669

2 188

1 737

 

 

Urtagen fisk med huvud (4)

Hel fisk (4)

 

Extra, A (4)

Extra, A (4)

Tunga

Solea spp.

1

5 009

3 874

 

2

5 009

3 874

 

3

4 742

3 607

 

4

3 874

2 805

 

5

3 340

2 204

 


(1)  Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.

(2)  Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.

(3)  Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.

(4)  Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.


BILAGA III

Återtagspriser i de landningszoner som är mycket långt från de främsta konsumtionscentrumen

Art

Landningszon

Koefficient

Storlek (1)

Återtagspris (euro/ton)

Urtagen fisk med huvud (1)

Hel fisk (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Sill av arten

Clupea harengus

Kustområdena och de irländska öarna

0,90

1

0

112

2

0

172

3

0

162

4a

0

103

Kustområdena öster om England från Berwick till Dover.

Kustområdena från och med Portpatrick i sydöstra Skottland till och med Eyemouth i nordöstra Skottland samt de öar som ligger väster och norr om dessa områden.

Grevskapet Downs kustområden (Nordirland)

0,90

1

0

112

2

0

172

3

0

162

4a

0

103

Makrill av arten

Scomber scombrus

Kustområdena och de irländska öarna

0,96

1

0

223

2

0

220

3

0

214

Kustområdena och öarna i grevskapen Cornwall och Devon i Förenade kungariket

0,95

1

0

221

2

0

218

3

0

212

Kummel av arten

Merluccius merluccius

Kustområdena från Troon i sydvästra Skottland till Wick i nordöstra Skottland och öarna belägna väster och norr om dessa områden

0,75

1

2 481

1 957

2

1 874

1 461

3

1 874

1 433

4

1 544

1 185

5

1 433

1 130

Albacora

Thunnus alalunga

Öarna Azorerna och Madeira

0,48

1

1 070

863

2

1 070

821

Sardiner av arten

Sardina pilchardus

Kanarieöarna

0,48

1

0

140

2

0

176

3

0

198

4

0

129

Kustområdena och öarna i grevskapen Cornwall och Devon i Förenade kungariket

0,74

1

0

216

2

0

271

3

0

305

4

0

199

Områden vid portugisiska Atlantkusten

0,93

2

0

340

0,81

3

0

334


(1)  Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.


Top