Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005E0793

Rådets gemensamma ståndpunkt 2005/793/GUSP av den 14 november 2005 om tillfälligt mottagande i Europeiska unionens medlemsstater av vissa palestinier

OJ L 299, 16.11.2005, p. 80–80 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 004 P. 103 - 103
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 004 P. 103 - 103
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 013 P. 75 - 75

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2005/793/oj

16.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 299/80


RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT 2005/793/GUSP

av den 14 november 2005

om tillfälligt mottagande i Europeiska unionens medlemsstater av vissa palestinier

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 15, och

av följande skäl:

(1)

Den 21 maj 2002 antog rådet gemensam ståndpunkt 2002/400/GUSP om tillfälligt mottagande i Europeiska unionens medlemsstater av vissa palestinier (1) och beviljade dem nationella tillstånd för inresa och vistelse på det egna territoriet för högst 12 månader.

(2)

Genom de gemensamma ståndpunkterna 2003/366/GUSP (2), 2004/493/GUSP (3) och 2004/748/GUSP (4) beslutade rådet att giltighetstiden för dessa tillstånd bör förlängas med 12 månader och därefter med 6 respektive 12 månader.

(3)

Giltighetstiden för dessa tillstånd bör förlängas med ytterligare 12 månader.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De medlemsstater som anges i artikel 2 i gemensam ståndpunkt 2002/400/GUSP skall förlänga giltighetstiden för de nationella tillstånd för inresa och vistelse som beviljats i enlighet med artikel 3 i den gemensamma ståndpunkten med ytterligare 12 månader.

Artikel 2

Rådet skall utvärdera tillämpningen av gemensam ståndpunkt 2002/400/GUSP inom 6 månader efter antagandet av den här gemensamma ståndpunkten.

Artikel 3

Denna gemensamma ståndpunkt får verkan samma dag som den antas.

Artikel 4

Denna gemensamma ståndpunkt skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 14 november 2005.

På rådets vägnar

T. JOWELL

Ordförande


(1)  EGT L 138, 28.5.2002, s. 33.

(2)  EUT L 124, 20.5.2003, s. 51.

(3)  EUT L 181, 18.5.2004, s. 24.

(4)  EUT L 329, 4.11.2004, s. 20.


Top