Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0467

Kommissionens förordning (EG) nr 467/2004 av den 12 mars 2004 om ändring av förordning (EG) nr 279/2004 om ny tilldelning av importrättigheter enligt förordning (EG) nr 977/2003 avseende unga handjur av nötkreatur avsedda för gödning

OJ L 77, 13.3.2004, p. 30–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/467/oj

32004R0467

Kommissionens förordning (EG) nr 467/2004 av den 12 mars 2004 om ändring av förordning (EG) nr 279/2004 om ny tilldelning av importrättigheter enligt förordning (EG) nr 977/2003 avseende unga handjur av nötkreatur avsedda för gödning

Europeiska unionens officiella tidning nr L 077 , 13/03/2004 s. 0030 - 0030


Kommissionens förordning (EG) nr 467/2004

av den 12 mars 2004

om ändring av förordning (EG) nr 279/2004 om ny tilldelning av importrättigheter enligt förordning (EG) nr 977/2003 avseende unga handjur av nötkreatur avsedda för gödning

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknader för nötkött(1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 977/2003 av den 6 juni 2003 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för import av unga handjur av nötkreatur avsedda för gödning (1 juli 2003-30 juni 2004)(2), särskilt artikel 9.3 i denna, och

av följande skäl:

Till följd av ett administrativt misstag av ett nationellt behörigt organ vid meddelandet om de kvantiteter som avses i artikel 9.1 i förordning (EG) nr 977/2003, bör kommissionens förordning (EG) nr 279/2004(3) ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1 i förordning (EG) nr 279/2004 skall ersättas med följande:

"De kvantiteter som avses i artikel 9.1 i förordning (EG) nr 977/2003 skall uppgå till 11519 djur"

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 13 mars 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 mars 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. Silva Rodríguez

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 270, 21.102003, s. 1).

(2) EUT L 141, 7.6.2003, s. 5. Förordningen rättad genom förordning (EG) nr 1361/2003 (EUT L 194, 1.8.2003, s. 38).

(3) EUT L 47, 18.2.2004, s. 25.

Top