Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0146

2004/146/EG: Kommissionens beslut av den 12 februari 2004 om ändring av beslut 2003/135/EG avseende utvidgning av planerna för utrotning och vaccination i distriktet Bad Kreuznach (Tyskland) och upphörande av planerna för vaccination i delstaten Saarland (Tyskland) (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2004) 337]

OJ L 49, 19.2.2004, p. 42–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/146(1)/oj

32004D0146

2004/146/EG: Kommissionens beslut av den 12 februari 2004 om ändring av beslut 2003/135/EG avseende utvidgning av planerna för utrotning och vaccination i distriktet Bad Kreuznach (Tyskland) och upphörande av planerna för vaccination i delstaten Saarland (Tyskland) (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2004) 337]

Europeiska unionens officiella tidning nr L 049 , 19/02/2004 s. 0042 - 0043


Kommissionens beslut

av den 12 februari 2004

om ändring av beslut 2003/135/EG avseende utvidgning av planerna för utrotning och vaccination i distriktet Bad Kreuznach (Tyskland) och upphörande av planerna för vaccination i delstaten Saarland (Tyskland)

[delgivet med nr K(2004) 337]

(Endast den tyska och den franska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2004/146/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2001/89/EG av den 23 oktober 2001 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av klassisk svinpest(1), särskilt artiklarna 16.1 och 20.2 i detta, och

av följande skäl:

(1) Kommissionen antog Kommissionens beslut 2003/135/EG av den 27 februari 2003 om godkännande av planerna för utrotning av klassisk svinpest och nödvaccination mot klassisk svinpest hos viltlevande svin i Tyskland i de federala delstaterna Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz och Saarland(2) som ett led i en rad åtgärder för att bekämpa klassisk svinpest.

(2) De tyska myndigheterna har informerat kommissionen om den senaste tidens utveckling av sjukdomen hos viltlevande svin. Denna information antyder att situationen i Saarland har förbättrats och att vaccination inte längre anses lämpligt. I distriktet Bad Kreuznach i Rheinland-Pfalz bör det område där planen för utrotning och vaccination skall tillämpas emellertid utvidgas.

(3) Beslut 2003/135/EG bör därför ändras i enlighet därmed.

(4) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2003/135/EG ändras på följande sätt:

1) Stycke 9 i punkt 1 C i bilagan till beslut 2003/135/EG angående Bad Kreuznach skall ersättas med följande:

"I distriktet Bad Kreuznach: Kommunerna Becherbach, Reiffelbach, Schmittweiler, Callbach, Meisenheim, Breitenheim, Rehborn, Lettweiler, Odernheim a. Glan, Oberhausen a. d. Nahe, Duchroth, Hallgarten, Feilbingert, Hochstätten, Niederhausen, Norheim, Bad Münster a. Stein-Ebernburg, Altenbamberg, Fürfeld, Tiefenthal, Neu-Bamberg och Frei-Laubersheim, Boos, Hackenheim, Hüffelsheim, Oberstreit, Rüdesheim, Schloßböckelheim, Staudernheim, Traisen, Volxheim, Abtweiler, Bad Kreuznach, Bad Sobernheim, Biebelsheim, Bretzenheim, Dorsheim, Eckenroth, Guldental, Gutenberg, Hargesheim, Langenlonsheim, Laubenheim, Mandel, Pfaffen-Schwabenheim, Pleitersheim, Raumbach, Roth, Roxheim, Rümmelsheim, Schweppenhausen, Stromberg, Waldböckelheim, Waldlaubersheim, Warmsroth, Weinsheim och Windesheim."

2) Stycke 9 i punkt 2 C i bilagan till beslut 2003/135/EG angående Bad Kreuznach skall ersättas med följande:

"I distriktet Bad Kreuznach: Kommunerna Becherbach, Reiffelbach, Schmittweiler, Callbach, Meisenheim, Breitenheim, Rehborn, Lettweiler, Odernheim a. Glan, Oberhausen a. d. Nahe, Duchroth, Hallgarten, Feilbingert, Hochstätten, Niederhausen, Norheim, Bad Münster a. Stein-Ebernburg, Altenbamberg, Fürfeld, Tiefenthal, Neu-Bamberg och Frei-Laubersheim, Boos, Hackenheim, Hüffelsheim, Oberstreit, Rüdesheim, Schloßböckelheim, Staudernheim, Traisen, Volxheim, Abtweiler, Bad Kreuznach, Bad Sobernheim, Biebelsheim, Bretzenheim, Dorsheim, Eckenroth, Guldental, Gutenberg, Hargesheim, Langenlonsheim, Laubenheim, Mandel, Pfaffen-Schwabenheim, Pleitersheim, Raumbach, Roth, Roxheim, Rümmelsheim, Schweppenhausen, Stromberg, Waldböckelheim, Waldlaubersheim, Warmsroth, Weinsheim och Windesheim."

3. Punkt 2 D i bilagan till beslut 2003/135/EG skall strykas.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Frankrike.

Utfärdat i Bryssel den 12 februari 2004.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 316, 1.12.2001, s. 5.

(2) EUT L 53, 28.2.2003, s. 47.

Top