Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2230

Kommissionens förordning (EG) nr 2230/2003 av den 23 december 2003 om underindelning av löpnumren för vissa tullkvoter för äggprodukter med ursprung i Estland, Polen, Tjeckien och Slovakien

OJ L 339, 24.12.2003, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2230/oj

32003R2230

Kommissionens förordning (EG) nr 2230/2003 av den 23 december 2003 om underindelning av löpnumren för vissa tullkvoter för äggprodukter med ursprung i Estland, Polen, Tjeckien och Slovakien

Europeiska unionens officiella tidning nr L 339 , 24/12/2003 s. 0014 - 0015


Kommissionens förordning (EG) nr 2230/2003

av den 23 december 2003

om underindelning av löpnumren för vissa tullkvoter för äggprodukter med ursprung i Estland, Polen, Tjeckien och Slovakien

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 2003/463/EG av den 18 mars 2003 om ingående av ett protokoll om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Estland, å andra sidan, för att beakta resultaten av förhandlingarna mellan parterna om nya ömsesidiga jordbruksmedgivanden(1), särskilt artikel 3.2 i detta,

med beaktande av rådets beslut 2003/263/EG av den 27 mars 2003 om undertecknande och ingående av ett protokoll om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Polen, å andra sidan, för att beakta resultatet av förhandlingarna mellan parterna om nya ömsesidiga jordbruksmedgivanden(2), särskilt artikel 3.2 i detta,

med beaktande av rådets beslut 2003/298/EG av den 14 april 2003 om ingående av ett protokoll om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Tjeckien å andra sidan, för att beakta resultaten av förhandlingarna mellan parterna om nya ömsesidiga jordbruksmedgivanden(3), särskilt artikel 3.2 i detta,

med beaktande av rådets beslut 2003/299/EG av den 14 april 2003 om ingående av ett protokoll om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Slovakien, å andra sidan, för att beakta resultaten av förhandlingarna mellan parterna om nya ömsesidiga jordbruksmedgivanden(4), särskilt artikel 3.2 i detta, och

av följande skäl:

(1) Enligt besluten 2003/263/EG, 2003/298/EG, 2003/299/EG och 2003/463/EG skall kvoter med nedsatt tull för vissa äggprodukter med ursprung i Polen, Tjecken, Slovakien respektive Estland förvaltas direkt vid införseln i gemenskapen.

(2) För att underlätta förvaltningen av dessa tullkvoter och sörja för bästa möjliga förutsättningar för elektronisk informationsbehandling bör man underindela löpnumren för de tullkvoter som omfattar flera äggprodukter med olika omräkningskoefficienter.

(3) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fjäderfäkött och ägg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Löpnumren i bilagan skall underindelas i enlighet med bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 december 2003.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EUT L 156, 25.6.2003, s. 31.

(2) EUT L 97, 15.4.2003, s. 53.

(3) EUT L 107, 30.4.2003, s. 12.

(4) EUT L 107, 30.4.2003, s. 36.

BILAGA

>Plats för tabell>

Top