EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2054

Kommissionens förordning (EG) nr 2054/2003 av den 21 november 2003 om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 2400/96 om upptagandet av vissa namn i "Register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar" (Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya eller Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya)

OJ L 305, 22.11.2003, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 040 P. 533 - 534
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 040 P. 533 - 534
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 040 P. 533 - 534
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 040 P. 533 - 534
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 040 P. 533 - 534
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 040 P. 533 - 534
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 040 P. 533 - 534
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 040 P. 533 - 534
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 040 P. 533 - 534
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 050 P. 152 - 153
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 050 P. 152 - 153
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 59 - 60

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2054/oj

32003R2054

Kommissionens förordning (EG) nr 2054/2003 av den 21 november 2003 om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 2400/96 om upptagandet av vissa namn i "Register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar" (Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya eller Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya)

Europeiska unionens officiella tidning nr L 305 , 22/11/2003 s. 0005 - 0006


Kommissionens förordning (EG) nr 2054/2003

av den 21 november 2003

om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 2400/96 om upptagandet av vissa namn i "Register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar" (Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya eller Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 806/2003(2), särskilt artikel 6.3 och 6.4 i denna, och

av följande skäl:

(1) I enlighet med artikel 5 i förordning (EEG) nr 2081/92 har Spanien lämnat in en ansökan till kommissionen om att få "Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya" eller "Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya" registrerat som ursprungsbeteckning.

(2) I enlighet med artikel 6.1 i ovannämnda förordning har det konstaterats att ansökan är förenlig med den förordningen, särskilt att den innehåller alla de uppgifter som föreskrivs i artikel 4.

(3) Inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EEG) nr 2081/92 har framställts till kommissionen till följd av offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning(3) av det produktnamn som anges i bilagan till den här förordningen.

(4) Detta produktnamn kan därför tas upp i "Registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar" och därmed vara skyddat inom gemenskapen såsom skyddad ursprungsbeteckning.

(5) Bilagan till den här förordningen kompletterar bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 2400/96(4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1979/2003(5).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 2400/96 skall kompletteras med det produktnamn som anges i bilagan till den här förordningen, och detta namn skall tas upp i "Register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar" såsom skyddad ursprungsbeteckning (SUB) i enlighet med artikel 6.3 i förordning (EEG) nr 2081/92.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 november 2003.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 208, 24.7.1992, s. 1.

(2) EUT L 122, 16.5.2003, s. 1.

(3) EUT C 56, 11.3.2003, s. 2. (Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya eller Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya).

(4) EGT L 327, 18.12.1996, s. 11.

(5) EUT L 294, 12.11.2003, s. 5.

BILAGA

PRODUKTER I BILAGA I TILL FÖRDRAGET, AVSEDDA ATT ANVÄNDAS SOM LIVSMEDEL

Oljor och andra fetter

SPANIEN

Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya eller Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya (SUB).

Top