EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1058

Kommissionens förordning (EG) nr 1058/2003 av den 19 juni 2003 om ändring av exportbidragen för fjäderfäkött

OJ L 152, 20.6.2003, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1058/oj

32003R1058

Kommissionens förordning (EG) nr 1058/2003 av den 19 juni 2003 om ändring av exportbidragen för fjäderfäkött

Europeiska unionens officiella tidning nr L 152 , 20/06/2003 s. 0014 - 0015


Kommissionens förordning (EG) nr 1058/2003

av den 19 juni 2003

om ändring av exportbidragen för fjäderfäkött

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2777/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för fjäderfäkött(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 493/2002(2), särskilt artikel 8.3, och

av följande skäl:

(1) Exportbidragen för fjäderfäkött fastställdes i kommissionens förordning (EG) nr 928/2003(3), ändrad genom förordning (EG) nr 983/2003(4).

(2) Tillämpningen av de kriterier som avses i artikel 8 i förordning (EEG) nr 2777/75 på den information som kommissionen har tillgänglig i dagsläget innebär att de exportbidrag som för närvarande gäller bör ändras till de belopp som anges i bilagan till den här förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Exportbidragen för de produkter som förtecknas i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 2777/75, exporterade i naturligt tillstånd, som fastställs i bilagan till den ändrade förordningen (EG) nr 928/2003 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 23 juni 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 juni 2003.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 282, 1.11.1975, s. 77.

(2) EGT L 77, 20.3.2002, s. 7.

(3) EUT L 131, 28.5.2003, s. 13.

(4) EUT L 141, 7.6.2003, s. 19.

BILAGA

till kommissionens förordning av den 19 juni 2003 om ändring av exportbidragen för fjäderfäkött

>Plats för tabell>

Anm.:

Produktkoderna och destinationskoderna serie "A" fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1779/2002 (EGT L 269, 5.10.2002, s. 6).

De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1779/2002 (EGT L 269, 5.10.2002, s. 6).

V01 Angola, Saudiarabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, Förenade Arabemiraten, Jordanien, Yemen, Libanon, Irak, Iran.

V04 Samtliga destinationer utom Förenta staterna och Estland.

Top