EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0919

Kommissionens förordning (EG) nr 919/2003 av den 26 maj 2003 om upphörande av fiske efter vitling med fartyg under belgisk flagg

OJ L 130, 27.5.2003, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/919/oj

32003R0919

Kommissionens förordning (EG) nr 919/2003 av den 26 maj 2003 om upphörande av fiske efter vitling med fartyg under belgisk flagg

Europeiska unionens officiella tidning nr L 130 , 27/05/2003 s. 0012 - 0012


Kommissionens förordning (EG) nr 919/2003

av den 26 maj 2003

om upphörande av fiske efter vitling med fartyg under belgisk flagg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken(1), senast ändrad genom förordning (EG) 2846/98(2), särskilt artikel 21.3 i denna, och

av följande skäl:

(1) I rådets förordning (EG) nr 2341/2002 av den 20 december 2002 om fastställande för år 2003 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs(3), föreskrivs kvoter för vitling för år 2003.

(2) För att säkerställa att bestämmelserna följs när det gäller de kvantitativa begränsningarna för fångster av bestånd som omfattas av kvoter, bör kommissionen fastställa datum för när fartyg under en viss medlemsstats flagg skall anses ha uttömt den tilldelade kvoten.

(3) Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har de fångster av vitling i farvattnen i ICES-område VIIa som gjorts av fartyg som för belgisk flagg eller som är registrerade i Belgien uppnått den tilldelade kvoten för år 2003. Belgien har förbjudit fiske av detta bestånd från och med den 14 maj 2003. Det är därför lämpligt att utgå från detta datum.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Fångster av vitling i farvattnen i ICES-område VIIa som gjorts av fartyg som för belgisk flagg eller som är registrerade i Belgien skall anses ha uttömt den kvot som tilldelats Belgien för år 2003.

Fiske efter vitling i farvattnen i ICES-område VIIa som görs av fartyg som för belgisk flagg eller som är registrerade i Belgien skall vara förbjudet, liksom behållande ombord, omlastning och landning av sådant bestånd som fångats av dessa fartyg efter denna förordnings tillämpningsdatum.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 28 maj 2003.

Den skall tillämpas från och med den 14 maj 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 maj 2003.

På kommissionens vägnar

Jörgen Holmquist

Generaldirektör för fiske

(1) EGT L 261, 20.10.1993, s. 1.

(2) EGT L 358, 31.12.1998, s. 5.

(3) EGT L 356, 31.12.2002, s. 12.

Top