EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2002_080_R_0042_01_REG_2002_472

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 472/2002 av den 12 mars 2002 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 466/2001 om fastställande av högsta tillåtna halt för vissa främmande ämnen i livsmedel (EGT L 75 av den 16.3.2002)

OJ L 80, 23.3.2002, p. 42–42 (ES, DA, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32002R0472R(01)

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 472/2002 av den 12 mars 2002 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 466/2001 om fastställande av högsta tillåtna halt för vissa främmande ämnen i livsmedel (EGT L 75 av den 16.3.2002)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 080 , 23/03/2002 s. 0042 - 0042


Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 472/2002 av den 12 mars 2002 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 466/2001 om fastställande av högsta tillåtna halt för vissa främmande ämnen i livsmedel

(Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 75 av den 16 mars 2002)

På sidan 20, i bilagan, tabellens nedre del, i kolumnerna 3 och 4 skall det

i sället för: "Direktiv 2002/27/EG"

vara: "Direktiv 2002/26/EG".

I fotnoten till tabellens nedre del skall det

i stället för: "EGT L 75, 16.3.2002, s. 44."

vara: "EGT L 75, 16.3.2002, s. 38.".

Top