EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0525

Kommissionens förordning (EG) nr 525/2002 av den 22 mars 2002 om undantag från förordning (EG) nr 174/1999 om fastställande av särskilda tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 804/68 i fråga om exportlicenser och exportbidrag inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

OJ L 80, 23.3.2002, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/525/oj

32002R0525

Kommissionens förordning (EG) nr 525/2002 av den 22 mars 2002 om undantag från förordning (EG) nr 174/1999 om fastställande av särskilda tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 804/68 i fråga om exportlicenser och exportbidrag inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 080 , 23/03/2002 s. 0008 - 0008


Kommissionens förordning (EG) nr 525/2002

av den 22 mars 2002

om undantag från förordning (EG) nr 174/1999 om fastställande av särskilda tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 804/68 i fråga om exportlicenser och exportbidrag inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1670/2000(2), särskilt artikel 30.1 i denna, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens förordning (EG) nr 174/1999(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 156/2002(4), fastställs i artikel 20a vilka bestämmelser som skall tillämpas för förvaltningen av den tullkvot för export av mjölkpulver till Dominikanska republiken som föreskrivs i det avtalsmemorandum som ingåtts mellan Europeiska gemenskapen och Dominikanska republiken och som antogs genom rådets beslut 98/486/EG(5). På grund av att det uppstått svårigheter i samband med tillämpningen av detta memorandum, vilket kan leda till att ändringar behöver göras i det nuvarande systemet, bör perioden för inlämnande av ansökningar avseende kvoten för perioden 1 juli 2002-30 juni 2003 skjutas upp.

(2) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom undantag från artikel 20a.7 i förordning (EG) nr 174/1999, skall licensansökningar avseende kvoten för perioden 1 juli 2002-30 juni 2003 lämnas in den 1-10 maj 2002.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 mars 2002.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 160, 26.6.1999, s. 48.

(2) EGT L 193, 29.7.2000, s. 10.

(3) EGT L 20, 27.1.1999, s. 8.

(4) EGT L 25, 29.1.2002, s. 24.

(5) EGT L 218, 6.8.1998, s. 45.

Top