Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0474

Kommissionens förordning (EG) nr 474/2002 av den 15 mars 2002 om ändring av förordning (EG) nr 20/2002 om tillämpningsföreskrifter för de särskilda försörjningsordningar för de yttersta randområdena som inrättas genom rådets förordningar (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001 och (EG) nr 1454/2001

OJ L 75, 16.3.2002, p. 25–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 035 P. 303 - 303
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 035 P. 303 - 303
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 035 P. 303 - 303
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 035 P. 303 - 303
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 035 P. 303 - 303
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 035 P. 303 - 303
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 035 P. 303 - 303
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 035 P. 303 - 303
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 035 P. 303 - 303

No longer in force, Date of end of validity: 02/06/2006; tyst upphävande genom 32006R0793

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/474/oj

32002R0474

Kommissionens förordning (EG) nr 474/2002 av den 15 mars 2002 om ändring av förordning (EG) nr 20/2002 om tillämpningsföreskrifter för de särskilda försörjningsordningar för de yttersta randområdena som inrättas genom rådets förordningar (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001 och (EG) nr 1454/2001

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 075 , 16/03/2002 s. 0025 - 0025


Kommissionens förordning (EG) nr 474/2002

av den 15 mars 2002

om ändring av förordning (EG) nr 20/2002 om tillämpningsföreskrifter för de särskilda försörjningsordningar för de yttersta randområdena som inrättas genom rådets förordningar (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001 och (EG) nr 1454/2001

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1452/2001 av den 28 juni 2001 om specifika åtgärder för vissa jordbruksprodukter till förmån för de franska utomeuropeiska departementen, ändring av direktiv 72/462/EEG samt upphävande av förordning (EEG) nr 525/77 och förordning (EEG) nr 3763/91 (Poseidom)(1), särskilt artikel 22,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1453/2001 av den 28 juni 2001 om specifika åtgärder för vissa jordbruksprodukter till förmån för Azorerna och Madeira samt om upphävande av förordning (EEG) nr 1600/92 (Poseima)(2), särskilt artikel 34, och

av följande skäl:

(1) Av tekniska skäl och för att kunna garantera en korrekt kontroll av den särskilda försörjningsordningen för Azorerna och Madeira under den övergångsperiod som löper ut den 30 juni 2002, har de portugisiska myndigheterna begärt att särskilda bestämmelser skall gälla för inlämning av licensansökningar och för deras giltighetstid. Denna begäran bör bifallas genom att inlämningsperioden för licensansökningar begränsas till de fem första arbetsdagarna varje månad och licensernas giltighetstid till utgången av den andra månaden efter utfärdandemånaden. De nya föreskrifterna bör därför tillämpas från och med 1 april 2002.

(2) Det förekommer ett fel i artikel 30 andra stycket andra strecksatsen i kommissionens förordning (EG) nr 20/2002(3). På grund av detta fel skulle det kunna uppstå tillämpningsproblem i samband med genomförandet av den särskilda försörjningsordningen under den övergångsperiod 1 januari-30 juni 2002 som godkänts för de franska utomeuropeiska departementen, Azorerna och Madeira. Felet bör rättas till så att licenserna kan utfärdas på ett korrekt sätt under denna övergångsperiod.

(3) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från alla berörda förvaltningskommittéer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 20/2002 ändras på följande sätt:

1. I artikel 29 skall följande punkt läggas till som punkt 3: "3. Till och med den 30 juni 2002 skall följande bestämmelser gälla för Azorerna och Madeira:

a) Licensansökningar skall lämnas in under de fem första arbetsdagarna varje månad och licenserna skall utfärdas under de fem efterföljande arbetsdagarna.

b) Licenserna skall vara giltiga i två månader efter utfärdandemånaden."

2. Artikel 30 andra stycket andra strecksatsen skall ersättas med följande: "- För de franska utomeuropeiska departementen, Azorerna och Madeira skall artiklarna 4, 5, 7, 9, artikel 10.1 samt artiklarna 11, 13, 14, 15, 26 och 27 börja tillämpas först den 1 juli 2002."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Bestämmelserna i artikel 1.1 skall tillämpas från och med den 1 april 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 mars 2002.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 198, 21.7.2001, s. 11.

(2) EGT L 198, 21.7.2001, s. 26.

(3) EGT L 8, 11.1.2002, s. 1.

Top