Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0161

2002/161/EG: Kommissionens beslut av den 22 februari 2002 om godkännande av de planer som Tyskland har lämnat in för utrotning av klassisk svinpest hos vilda svin i Saarland och nödvaccinering mot klassisk svinpest hos vilda svin i Reinland-Pfalz och Saarland (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2002) 617]

OJ L 53, 23.2.2002, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/161(1)/oj

32002D0161

2002/161/EG: Kommissionens beslut av den 22 februari 2002 om godkännande av de planer som Tyskland har lämnat in för utrotning av klassisk svinpest hos vilda svin i Saarland och nödvaccinering mot klassisk svinpest hos vilda svin i Reinland-Pfalz och Saarland (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2002) 617]

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 053 , 23/02/2002 s. 0043 - 0044


Kommissionens beslut

av den 22 februari 2002

om godkännande av de planer som Tyskland har lämnat in för utrotning av klassisk svinpest hos vilda svin i Saarland och nödvaccinering mot klassisk svinpest hos vilda svin i Reinland-Pfalz och Saarland

[delgivet med nr K(2002) 617]

(Endast den tyska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2002/161/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2001/89/EG av den 23 oktober 2001 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av klassisk svinpest(1), särskilt artiklarna 16.1, 20.1 och 25.3 i detta, och

av följande skäl:

(1) Klassisk svinpest konstaterades ha brutit ut under 1999 bland vilda svin i Reinland-Pfalz i Tyskland.

(2) Genom beslut 1999/335/EG(2) godkände kommissionen den plan för utrotning av klassisk svinpest hos vilda svin i Reinland-Pfalz som lagts fram av Tyskland.

(3) Trots de åtgärder som vidtagits har sjukdomen fortsatt att spridas, och fall har nu konstaterats även bland vilda svin i Saarland. Klassisk svinpest bröt också ut på anläggningar där svin hålls i Reinland-Pfalz under 2001 och 2002, och i dessa fall finns det förmodligen en koppling till sjukdomen bland vilda svin.

(4) I enlighet med artiklarna 16 och 20 i direktiv 2001/89/EG lämnade de tyska myndigheterna in planer för utrotning av klassisk svinpest hos vilda svin i Saarland och för en nödvaccinering av vilda svin i Reinland-Pfalz och Saarland.

(5) De tyska myndigheterna har tillåtit att försvagat levande vaccin används mot klassisk svinpest (stam C) i form av oralt vaccin som de vilda svinen får i sig genom utlagd åtel.

(6) I en situation som denna anses vaccinering av vilda svin vara ett effektivt komplement till andra åtgärder för att bekämpa sjukdomen.

(7) De planer som har lämnats in har gåtts igenom och befunnits vara förenliga med bestämmelserna i direktiv 2001/89/EG.

(8) Ytterligare detaljerade villkor bör fastställas för handeln med levande svin och vissa svinprodukter från de områden i Tyskland i vilka sjukdomens utveckling förmodligen kommer att påverkas av vaccineringen.

(9) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den plan som Tyskland har lämnat in för utrotning av klassisk svinpest hos vilda svin i Saarland godkänns härmed.

Artikel 2

De planer som Tyskland har lämnat in för nödvaccinering av vilda svin i Reinland-Pfalz och Saarland godkänns härmed.

Artikel 3

1. Tyskland skall se till att inga levande svin, svinsperma, ägg eller embryon från svin transporteras från de områden som anges i bilagan.

2. Tyskland får emellertid medge undantag från förbuden i punkt 1 för sändningar av svin, svinsperma, ägg eller embryon från svin som skall transporteras till andra områden i Tyskland, under förutsättning att inga svin, svinsperma, ägg eller embryon från svin senare transporteras från bestämmelseanläggningen till en annan bestämmelseort utanför Tyskland under en period på trettio dagar efter det att svinen tagits emot, eller att sperma, ägg eller embryon används i en mottagarsugga.

Artikel 4

1. Det hälsointyg som avses i rådets direktiv 64/432/EEG(3) och som skall åtfölja svin som sänds från Tyskland skall kompletteras med följande: "Djur i enlighet med kommissionens beslut 2002/161/EG."

2. Det hälsointyg som avses i rådets direktiv 90/429/EEG(4) och som skall åtfölja galtsperma som sänds från Tyskland skall kompletteras med följande: "Sperma i enlighet med kommissionens beslut 2002/161/EG."

3. Det hälsointyg som avses i kommissionens beslut 95/483/EG(5) och som skall åtfölja embryon och ägg från svin som sänds från Tyskland skall kompletteras med följande: "Embryon/ägg(6) i enlighet med kommissionens beslut 2002/161/EG."

Artikel 5

Tyskland skall se till att samtliga vilda svin som påträffas döda eller som skjutits i det område som anges i bilagan bortskaffas i enlighet med artikel 16.3 k i direktiv 2001/89/EG.

Artikel 6

Tyskland skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som krävs för att genomföra de planer som avses i artiklarna 1 och 2 från och med den dag då detta beslut antas.

Artikel 7

Detta beslut riktar sig till Förbundsrepubliken Tyskland.

Utfärdat i Bryssel den 22 februari 2002.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 316, 1.12.2001, s. 5.

(2) EGT L 126, 20.5.1999, s. 21.

(3) EGT 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(4) EGT L 224, 18.8.1990, s. 62.

(5) EGT L 275, 18.11.1995, s. 30.

(6) Stryk det ej tillämpliga.

BILAGA

Rheinland-Pfalz

Följande distrikt: Ahrweiler, Bernkastel-Wittlich, Birkenfeld, Bitburg-Prüm, Cochem-Zell, Daun, Mayen-Koblenz, Stadt Koblenz, Stadt Trier.

I distriktet Kusel: Reichweiler, Pfeffelbach, Thallichtenberg, Körborn, Dennweiler-Frohnbach, Oberalben, Ulmet, Rathsweiler, Niederalben, Homberg.

I distriktet Birkenfeld: verbandsfr. Gemeinde Idar-Oberstein, Mackenrodt, Hettenrodt, Kirchweiler, Veitsrodt, Herborn, Mörschied, Weiden, Oberhosenbach, Wickenrodt, Sonnschied.

I distriktet Bad Kreuznach: Bruschied, Schneppenbach, Hennweiler, Kellenbach, Königsau, Schwarzerden, Staatswald Entenpfuhl, Winterbach.

I distriktet Rhein-Hunsrück: Riesweiler, Argenthal, Schnorbach, Mörschbach, Rheinböllen.

I distriktet Mainz-Bingen: Breitscheid, Stadt Bacharach.

I distriktet Trier-Saarburg: Taben-Rodt, Kastel-Staadt, Serrig, Stadt Saarburg, Ayl, Kanzem, Stadt Konz, Wasserliesch, Oberbillig.

Saarland

I distriktet Merzig-Wadern: Mettlach, Merzig, Beckingen, Losheim, Weiskirchen, Wadern.

I distriktet Saarlouis: Dillingen, Bous, Ensdorf, Schwalbach, Saarwellingen, Nalbach, Lebach, Schmelz, Saarlouis.

I distriktet Sankt Wendel: Nonnweiler, Nohfelden, Tholey.

Nordrhein-Westfalen

I distriktet Euskirchen: Dahlem och Blankenheim.

Top