Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2105

Kommissionens förordning (EG) nr 2105/2001 av den 26 oktober 2001 om ändring av förordning (EG) nr 1093/2001 när det gäller import av hampa

OJ L 283, 27.10.2001, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 034 P. 64 - 64
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 034 P. 64 - 64
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 034 P. 64 - 64
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 034 P. 64 - 64
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 034 P. 64 - 64
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 034 P. 64 - 64
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 034 P. 64 - 64
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 034 P. 64 - 64
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 034 P. 64 - 64
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 039 P. 218 - 218
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 039 P. 218 - 218
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 91 - 91

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2105/oj

32001R2105

Kommissionens förordning (EG) nr 2105/2001 av den 26 oktober 2001 om ändring av förordning (EG) nr 1093/2001 när det gäller import av hampa

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 283 , 27/10/2001 s. 0011 - 0011


Kommissionens förordning (EG) nr 2105/2001

av den 26 oktober 2001

om ändring av förordning (EG) nr 1093/2001 när det gäller import av hampa

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1673/2000 av den 27 juli 2000 om den gemensamma organisationen av marknaderna för lin och hampa som odlas för fiberproduktion(1), särskilt artiklarna 9 och 14 i denna, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens förordning (EG) nr 1093/2001(2) om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 245/2001 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1673/2000(3) fastställdes nya bestämmelser beträffande import av hampa. Enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 1093/2001 skall bestämmelserna tillämpas från och med den 1 november 2001.

(2) För att kunna införa nationella bestämmelser som motsvarar den nya lagstiftningen om import av hampa måste medlemsstaterna göra omfattande juridiska, administrativa och praktiska ändringar. Detta innebär att vissa medlemsstater inte kan säkra att de nya bestämmelserna börjar tillämpas från och med den 1 november 2001 som föreskrivits. Eftersom det är nödvändigt att bestämmelserna börjar tillämpas samtidigt och på samma sätt i samtliga medlemsstater bör tidsfristen förlängas och de nya bestämmelserna träda i kraft den 1 maj 2002. De gällande kontrollåtgärderna bör därför fortsätta att gälla fram till den 30 april 2002.

(3) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för naturfiber.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 2 i förordning (EG) nr 1093/2001 skall "1 november 2001" ersättas med "1 maj 2002" och "31 oktober 2001" med "30 april 2002".

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 oktober 2001.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 193, 29.7.2000, s. 16.

(2) EGT L 150, 6.6.2001, s. 17.

(3) EGT L 35, 6.2.2001, s. 18.

Top