Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2103

Kommissionens förordning (EG) nr 2103/2001 av den 26 oktober 2001 om ändring av förordning (EEG) nr 2826/92 om tillämpningsföreskrifter för de särskilda åtgärderna för att försörja de franska utomeuropeiska departementen med produkter från ägg, fjäderfäkött och kaniner

OJ L 283, 27.10.2001, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2103/oj

32001R2103

Kommissionens förordning (EG) nr 2103/2001 av den 26 oktober 2001 om ändring av förordning (EEG) nr 2826/92 om tillämpningsföreskrifter för de särskilda åtgärderna för att försörja de franska utomeuropeiska departementen med produkter från ägg, fjäderfäkött och kaniner

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 283 , 27/10/2001 s. 0006 - 0007


Kommissionens förordning (EG) nr 2103/2001

av den 26 oktober 2001

om ändring av förordning (EEG) nr 2826/92 om tillämpningsföreskrifter för de särskilda åtgärderna för att försörja de franska utomeuropeiska departementen med produkter från ägg, fjäderfäkött och kaniner

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1452/2001 av den 28 juni 2001 om specifika åtgärder för vissa jordbruksprodukter till förmån för de franska utomeuropeiska departementen, ändring av direktiv 72/462/EEG samt upphävande av förordning (EEG) nr 525/77 och förordning (EEG) nr 3763/91 (Poseidom)(1), särskilt artikel 6.5 i denna, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens förordning (EEG) nr 2826/92(2), senast ändrad genom förordning (EG) nr 128/2001(3) fastställs vilket stöd som skall beviljas och vilka kvantiteter som krävs för försörjningen av de franska utomeuropeiska departementen med kläckägg, avelskycklingar och avelskaniner med ursprung i övriga medlemsstater i gemenskapen.

(2) De franska myndigheterna har visat att det antal avelskycklingar och renrasiga avelskaniner som behövs för att säkra att de aktuella sektorerna fungerar i de franska utomeuropeiska departementen under 2001 kommer att bli högre än den årliga försörjning som fastställs i förordning (EEG) nr 2826/92. Förordningen måste därför ändras.

(3) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fjäderfäkött och ägg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EEG) nr 2826/92 skall ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 oktober 2001.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 198, 21.7.2001, s. 11.

(2) EGT L 285, 30.9.1992, s. 10.

(3) EGT L 22, 24.1.2001, s. 9.

BILAGA

"BILAGA

Avelsmaterial med ursprung i gemenskapen för den årliga försörjningen av de franska utomeuropeiska departementen

>Plats för tabell>"

Top