Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1511

Kommissionens förordning (EG) nr 1511/2001 av den 24 juli 2001 som fastställer i vilken utsträckning ansökningar om exportlicenser inom sektorn för ägg kan accepteras

OJ L 200, 25.7.2001, p. 22–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1511/oj

32001R1511

Kommissionens förordning (EG) nr 1511/2001 av den 24 juli 2001 som fastställer i vilken utsträckning ansökningar om exportlicenser inom sektorn för ägg kan accepteras

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 200 , 25/07/2001 s. 0022 - 0022


Kommissionens förordning (EG) nr 1511/2001

av den 24 juli 2001

som fastställer i vilken utsträckning ansökningar om exportlicenser inom sektorn för ägg kan accepteras

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1371/95 av den 16 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för ordningen om exportlicenser inom sektorn för ägg(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2336/1999(2), särskilt artikel 3.4 i denna, och

av följande skäl:

(1) I förordning (EG) nr 1371/95 föreskrivs särskilda åtgärder när de ansökningar om exportlicens som inlämnats avser kvantiteter eller kostnader som överskrider eller riskerar att överskrida de normala avsättningskvantiteterna med hänsyn till de gränser som anges i artikel 8.12 i rådets förordning (EEG) nr 2771/75(3), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1516/96(4), eller de kostnader som hänför sig till dem under den period som gäller.

(2) Marknaden för vissa produkter inom sektorn för ägg kännetecknas av osäkerhet. Den nära förestående ändringen av de exportbidrag som tillämpas på dessa produkter har lett till spekulativa ansökningar om exportlicenser. Utfärdandet av licenser för de begärda kvantiteterna från och med den 16 och 17 juli 2001 riskerar att överskrida de normala avsättningskvantiteterna av de berörda produkterna. Det är lämpligt att avvisa de ansökningar för vilka exportlicens ännu inte beviljats för de berörda produkterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de ansökningar om exportlicens som inlämnats i enlighet med förordning (EG) nr 1371/95 inom sektorn för ägg gäller att för kategori tre som avses i bilaga I till nämnda förordning fullföljs, inte de ansökningar av den 16 och 17 juli 2001 som är under behandling och som borde utfärdas från och med den 25 juli 2001.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 25 juli 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 juli 2001.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 133, 17.6.1995, s. 16.

(2) EGT L 281, 4.11.1999, s. 16.

(3) EGT L 282, 1.11.1975, s. 49.

(4) EGT L 189, 30.7.1996, s. 99.

Top