Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22001D0056

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 56/2001 av den 18 maj 2001 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

OJ L 165, 21.6.2001, p. 62–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 006 P. 207 - 207
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 006 P. 207 - 207
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 006 P. 207 - 207
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 006 P. 207 - 207
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 006 P. 207 - 207
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 006 P. 207 - 207
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 006 P. 207 - 207
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 006 P. 207 - 207
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 006 P. 207 - 207
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 060 P. 113 - 113
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 060 P. 113 - 113
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 094 P. 135 - 135

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/56/oj

22001D0056

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 56/2001 av den 18 maj 2001 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 165 , 21/06/2001 s. 0062 - 0062


Gemensamma EES-kommitténs beslut

nr 56/2001

av den 18 maj 2001

om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artikel 98 i detta, och

av följande skäl:

(1) Bilaga XX till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 8/2001 av den 31 januari 2001(1).

(2) Rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall(2) bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande nya punkt skall införas efter punkt 32ca (kommissionens beslut 94/774/EG) i bilaga XX till avtalet: "32d. 399 L 0031: Rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall (EGT L 182, 16.7.1999, s. 1 )."

Artikel 2

Texterna till direktiv 1999/31/EG på isländska och norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska gemenskapernas offciella tidning, skall vara autentiska.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 19 maj 2001, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén(3).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska gemenskapernas offciella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 18 maj 2001.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

P. Westerlund

Ordförande

(1) EGT L 66, 8.3.2001, s. 50.

(2) EGT L 182, 16.7.1999, s. 1.

(3) Konstitutionella krav finns angivna.

Top