Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22001D0055

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 55/2001 av den 18 maj 2001 om ändring av bilaga VII (Ömsesidigt erkännande av yrkesbehörighet) till EES-avtalet

OJ L 165, 21.6.2001, p. 60–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 006 P. 205 - 206
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 006 P. 205 - 206
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 006 P. 205 - 206
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 006 P. 205 - 206
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 006 P. 205 - 206
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 006 P. 205 - 206
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 006 P. 205 - 206
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 006 P. 205 - 206
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 006 P. 205 - 206
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 060 P. 111 - 112
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 060 P. 111 - 112
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 031 P. 166 - 167

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/55(2)/oj

22001D0055

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 55/2001 av den 18 maj 2001 om ändring av bilaga VII (Ömsesidigt erkännande av yrkesbehörighet) till EES-avtalet

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 165 , 21/06/2001 s. 0060 - 0061


Gemensamma EES-kommitténs beslut

nr 55/2001

av den 18 maj 2001

om ändring av bilaga VII (Ömsesidigt erkännande av yrkesbehörighet) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artikel 98 i detta, och

av följande skäl:

(1) Bilaga VII till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 89/2000 av den 27 oktober 2000(1).

(2) I enlighet med anpassning a II 1 i punkt 1 a (rådets direktiv 92/51/EEG av den 18 juni 1992 om en andra generell ordning för erkännande av behörighetsgivande högre utbildning, en ordning som kompletterar den som föreskrivs i direktiv 89/48/EEG(2)) i bilaga VII till avtalet har Norge begärt att det, inom ramen för avtalet, införs ändringar i bilaga C till direktiv 92/51/EEG.

(3) På grund av ändringar i utbildningsstrukturen för lärare i tekniska och yrkesinriktade ämnen, landskapsarkitekter och tandtekniker bör det första yrket läggas till i bilaga C och de två senare strykas ur denna.

(4) Den arbetsgrupp som avses i anpassning a II 1 b i punkt 1a (direktiv 92/51/EEG) i bilaga VII till avtalet har gjort en positiv bedömning av Norges begäran.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I anpassning b b i punkt 1 a (rådets direktiv 92/51/EEG) i bilaga VII till avtalet, skall stycket som inleds med orden "I Norge" och slutar med orden "...titeln 'Mester'" ersättas av följande: "I Norge

utbildning till:

- lärare i tekniska och yrkesinriktade ämnen ('yrkesfaglærer')

Denna utbildning omfattar sammanlagt arton till tjugo år, varav nio till tio års grundskoleutbildning, minst tre till fyra års lärlingsutbildning - eller två års yrkesförberedande gymnasieutbildning och två års lärlingsutbildning - med avslutande yrkesexamen eller gesällbrev, minst fyra års praktisk erfarenhet av yrket, minst ett års ytterligare teoretisk yrkesutbildning samt en ettårig utbildning i teoretisk och praktisk pedagogik."

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den 19 maj 2001 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén(3).

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska gemenskapernas offciella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 18 maj 2001.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

P. Westerlund

Ordförande

(1) EGT L 7, 11.1.2001, s. 9.

(2) EGT L 209, 24.7.1992, s. 25.

(3) Inga konstitutionella krav angivna.

Top