Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22001D0054

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 54/2001 av den 18 maj 2001 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

OJ L 165, 21.6.2001, p. 58–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 006 P. 203 - 204
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 006 P. 203 - 204
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 006 P. 203 - 204
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 006 P. 203 - 204
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 006 P. 203 - 204
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 006 P. 203 - 204
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 006 P. 203 - 204
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 006 P. 203 - 204
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 006 P. 203 - 204
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 060 P. 109 - 110
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 060 P. 109 - 110
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 094 P. 133 - 134

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/54(2)/oj

22001D0054

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 54/2001 av den 18 maj 2001 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 165 , 21/06/2001 s. 0058 - 0059


Gemensamma EES-kommitténs beslut

nr 54/2001

av den 18 maj 2001

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artikel 98 i detta, och

av följande skäl:

(1) Bilaga I till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 42/2001 av den 30 mars 2001(1).

(2) I enlighet med EES-rådets beslut nr 1/95 av den 10 mars 1995(2) skall Liechtenstein - med förbehåll för en översyn i gemensamma EES-kommittén under 1999 - före den 1 januari 2000 genomföra bestämmelserna i kapitel I, Veterinära frågor, i bilaga I till avtalet.

(3) Denna översyn visade att de särskilda omständigheter i Liechtenstein som låg till grund för fastställandet av övergångsperioden inte har ändrats och troligen inte kommer att ändras inom överskådlig framtid.

(4) Det är därför lämpligt att förlänga övergångsperioden till och med den 31 december 2001, i avvaktan på att ett varaktigt arrangemang genomförs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Första stycket i avsnittet anpassing för detta område i bilaga I till avtalet skall ersättas med följande: "Liechtenstein ges dispens från bestämmelserna i kapitel I, Veterinära frågor, till och med den 31 december 2001. Gemensamma EES-kommittén skall se över situationen under 2001, i syfte att finna ett varaktigt arrangemang."

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den 19 maj 2001 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén(3).

Det skall tillämpas från och med den 1 januari 2000.

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 18 maj 2001.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

P. Westerlund

Ordförande

(1) EGT L 158, 14.6.2001.

(2) EGT L 86, 20.4.1995, s. 58.

(3) Inga konstitutionella krav angivna.

Top