Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1219

Kommissionens förordning (EG) nr 1219/2001 av den 20 juni 2001 om ändring av exportbidragen för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick

OJ L 165, 21.6.2001, p. 38–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1219/oj

32001R1219

Kommissionens förordning (EG) nr 1219/2001 av den 20 juni 2001 om ändring av exportbidragen för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 165 , 21/06/2001 s. 0038 - 0039


Kommissionens förordning (EG) nr 1219/2001

av den 20 juni 2001

om ändring av exportbidragen för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2038/1999 av den 13 september 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker(1), ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1527/2000(2) särskilt artikel 18.5 tredje stycket i denna, och

med beaktande av följande:

(1) Exportbidragen för sirap och vissa andra sockerprodukter fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1060/2001(3).

(2) Tillämpningen av bestämmelserna och kriterierna i förordning (EG) nr 1060/2001, i dess ändrade lydelse, på de uppgifter som kommissionen har tillgång till innebär att de nu gällande exportbidragen bör ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De exportbidrag som skall beviljas för de produkter som förtecknas i artikel 1.1 d, f och g i förordning (EG) nr 2038/1999, exporterade i obearbetat skick, och som fastställs i bilagan till förordning (EG) nr 1060/2001 skall ändras till de belopp som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 21 juni 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 juni 2001.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 252, 25.9.1999, s. 1.

(2) EGT L 175, 14.7.2000, s. 59.

(3) EGT L 148, 1.6.2001, s. 26.

BILAGA

till kommissionens förordning av den 20 juni 2001 om ändring av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick

>Plats för tabell>

Anm.:

Produktkoderna och destinationskoderna serie "A" fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2032/2000 (EGT L 243, 28.9.2000, s. 14).

Top