Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R2882

Kommissionens förordning (EG) nr 2882/2000 av den 27 december 2000 om ändring av förordning (EG) nr 2331/97 om särskilda villkor för beviljande av exportbidrag för vissa grisköttsprodukter

OJ L 333, 29.12.2000, p. 72–73 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 031 P. 160 - 161
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 031 P. 160 - 161
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 031 P. 160 - 161
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 031 P. 160 - 161
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 031 P. 160 - 161
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 031 P. 160 - 161
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 031 P. 160 - 161
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 031 P. 160 - 161
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 031 P. 160 - 161
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 035 P. 252 - 253
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 035 P. 252 - 253

No longer in force, Date of end of validity: 07/10/2008; tyst upphävande genom 32008R0903

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2882/oj

32000R2882Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 333 , 29/12/2000 s. 0072 - 0073


Kommissionens förordning (EG) nr 2882/2000

av den 27 december 2000

om ändring av förordning (EG) nr 2331/97 om särskilda villkor för beviljande av exportbidrag för vissa grisköttsprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2759/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för griskött(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1365/2000(2), särskilt artikel 13.12 och artikel 22 i denna, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens förordning (EG) nr 2331/97(3), ändrad genom förordning (EG) nr 739/98(4) fastställs kvalitetskrav som skall iakttas vid beviljandet exportbidrag för vissa bearbetade grisköttsprodukter.

(2) I kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 av den 17 december 1987 om upprättandet av en exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukters(5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2425/2000(6) fastställs förteckningen över produkter inom grisköttssektorn för vilka exportbidrag kan beviljas.

(3) Det är nödvändigt att anpassa de produktkoder som fastställts i bilaga I till förordning (EG) nr 2331/97 till de nyligen gjorda ändringarna av förordning (EEG) nr 3846/87 och att fastställa högre kvalitetskrav för produkter som omfattas av KN-nummer 1601 00 91 och som inte innehåller fjäderfäkött, så att de tillgängliga resurserna utnyttjas så effektivt som möjligt.

(4) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för griskött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilaga I till förordning (EG) nr 2331/97, skall den del som avser KN-nummer 1601 00 91 ersättas med den del som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offenliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 december 2000.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 282, 1.11.1975, s. 1.

(2) EGT L 156, 29.6.2000, s. 5.

(3) EGT L 323, 26.11.1997, s. 19.

(4) EGT L 102, 2.4.1998, s. 22.

(5) EGT L 366, 24.12.1987, s. 1.

(6) EGT L 279, 1.11.2000, s. 14.

BILAGA

>Plats för tabell>

Top