Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R2731

Kommissionens förordning (EG) nr 2731/2000 av den 14 december 2000 om ändring av förordning (EG) nr 2543/95 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med exportlicenser inom olivoljesektorn

OJ L 316, 15.12.2000, p. 42–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 031 P. 66 - 66
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 031 P. 66 - 66
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 031 P. 66 - 66
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 031 P. 66 - 66
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 031 P. 66 - 66
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 031 P. 66 - 66
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 031 P. 66 - 66
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 031 P. 66 - 66
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 031 P. 66 - 66
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 035 P. 188 - 188
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 035 P. 188 - 188

No longer in force, Date of end of validity: 30/10/2005; tyst upphävande genom 32005R1345

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2731/oj

32000R2731

Kommissionens förordning (EG) nr 2731/2000 av den 14 december 2000 om ändring av förordning (EG) nr 2543/95 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med exportlicenser inom olivoljesektorn

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 316 , 15/12/2000 s. 0042 - 0042


Kommissionens förordning (EG) nr 2731/2000

av den 14 december 2000

om ändring av förordning (EG) nr 2543/95 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med exportlicenser inom olivoljesektorn

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning nr 136/66/EEG av den 22 september 1966 om den gemensamma organisationen av marknaden för oljor och fetter(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2702/1999(2), särskilt artikel 2.2 i denna, och

av följande skäl:

(1) För att förenkla gällande regler fastställs i bilaga III till kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter(3) de maximala mängder jordbruksprodukter för vilka inga import-, export- eller förutfastställelselicenser krävs eller får uppvisas. För olivolja uppgår mängden till 100 kg både för import och export.

(2) I artikel 2.4 i kommissionens förordning (EG) nr 2543/95(4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 726/98(5), föreskrivs att det inte krävs någon licens vid export av högst 50 kg.

(3) Mot bakgrund av de sektorsövergripande åtgärderna i förordning (EG) nr 1291/2000 beträffande de maximala mängder jordbruksprodukter som får importeras eller exporteras utan licens, bör för enkelhetens och rättssäkerhetens skull inga avvikande bestämmelser få finnas kvar inom de enskilda sektorerna, till exempel inom olivoljesektorn.

(4) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för oljor och fetter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 2.4 i förordning (EG) nr 2543/95 skall utgå.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 december 2000.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT 172, 30.9.1966, s. 3025/66.

(2) EGT L 327, 21.12.1999, s. 7.

(3) EGT L 152, 24.6.2000, s. 1.

(4) EGT L 260, 31.10.1995, s. 33.

(5) EGT L 100, 1.4.1998, s. 46.

Top