Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R0820

Kommissionens förordning (EG) nr 820/2000 av den 19 april 2000 om utfärdande av importlicenser för vissa sockerprodukter som omfattas av kumulation mellan EG och ULT

OJ L 100, 20.4.2000, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 029 P. 25 - 25
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 029 P. 25 - 25
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 029 P. 25 - 25
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 029 P. 25 - 25
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 029 P. 25 - 25
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 029 P. 25 - 25
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 029 P. 25 - 25
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 029 P. 25 - 25
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 029 P. 25 - 25
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 032 P. 99 - 99
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 032 P. 99 - 99

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/820/oj

32000R0820

Kommissionens förordning (EG) nr 820/2000 av den 19 april 2000 om utfärdande av importlicenser för vissa sockerprodukter som omfattas av kumulation mellan EG och ULT

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 100 , 20/04/2000 s. 0020 - 0020


Kommissionens förordning (EG) nr 820/2000

av den 19 april 2000

om utfärdande av importlicenser för vissa sockerprodukter som omfattas av kumulation mellan EG och ULT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 91/482/EEG av den 25 juli 1991 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen(1), senast ändrat genom beslut 97/803/EG(2),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 465/2000 av den 29 februari 2000 om införande av skyddsåtgärder rörande import från utomeuropeiska länder och territorier av sockerprodukter som omfattas av kumulation mellan EG och ULT(3), särskilt artikel 2.2 i denna, jämförd med kommissionens förordning (EG) nr 2553/97 av den 17 december 1997 om bestämmelser för utfärdande av importlicenser för vissa produkter med KN-numren 1701, 1702, 1703 och 1704 som omfattas av kumulation av ursprung mellan AVS-länderna och ULT(4), särskilt artikel 5.3 i denna, och

av följande skäl:

(1) I artikel 1 i förordning (EG) nr 465/2000 tillåts en kvantitet på 3340 ton för socker under tillämpningsperioden för den förordningen för produkter med KN-numren 1701, 1806 10 30 och 1806 10 90 som omfattas av kumulation av ursprung mellan EG och ULT. Under mars 2000 inlämnades ansökningar om importlicens för 3000 ton socker.

(2) Tre ansökningar har under april 2000 i enlighet med förordning (EG) nr 465/2000 inkommit till de nationella myndigheterna om utfärdande av importlicens för en sammanlagd kvantitet som överstiger de 340 ton som återstår att fördela.

(3) I artikel 2 i förordning (EG) nr 465/2000, jämförd med artikel 5.3 i förordning (EG) nr 2553/97, föreskrivs att om ansökningarna om licenser leder till att den årliga kvantiteter på 3340 ton socker överskrids skall kommissionen anta en förordning i vilken det fastställs en enhetlig koefficient för nedsättning, som skall tillämpas på var och en av ansökningarna och dra in möjligheten att lämna in nya ansökningar under dess giltighetstid.

(4) Kommissionen bör således fastställa nedsättningskoefficienten för utfärdande importlicenser och dra in möjligheten att lämna in nya ansökningar i enlighet med förordning (EG) nr 465/2000.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de ansökningar om importlicens som i enlighet med artikel 2 i förordning (EG) nr 465/2000 lämnats in den 7 april 2000 för kvantiteter på 2500 ton, 750 ton respektive 340 ton socker med KN-nummer 1701 99 10, skall 9,47075 % av den ansökta kvantiteten beviljas.

Artikel 2

Inga nya ansökningar får lämnas in under giltighetstiden för förordning (EG) nr 465/2000.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 april 2000.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 263, 19.9.1991, s. 1.

(2) EGT L 329, 29.11.1997, s. 50.

(3) EGT L 56, 1.3.2000, s. 39.

(4) EGT L 349, 19.12.1997, s. 26.

Top