Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R0813

Rådets förordning (EG) nr 813/2000 av den 17 april 2000 om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar enligt förfarandet i artikel 17 i förordning (EEG) nr 2081/92

OJ L 100, 20.4.2000, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 029 P. 20 - 21
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 029 P. 20 - 21
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 029 P. 20 - 21
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 029 P. 20 - 21
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 029 P. 20 - 21
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 029 P. 20 - 21
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 029 P. 20 - 21
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 029 P. 20 - 21
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 029 P. 20 - 21
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 032 P. 94 - 95
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 032 P. 94 - 95
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 002 P. 179 - 180

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/813/oj

32000R0813

Rådets förordning (EG) nr 813/2000 av den 17 april 2000 om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar enligt förfarandet i artikel 17 i förordning (EEG) nr 2081/92

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 100 , 20/04/2000 s. 0005 - 0006


Rådets förordning (EG) nr 813/2000

av den 17 april 2000

om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar enligt förfarandet i artikel 17 i förordning (EEG) nr 2081/92

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel(1), särskilt artikel 17.2 i denna, och

av följande skäl:

(1) För vissa beteckningar som medlemsstaterna har meddelat i enlighet med artikel 17 i förordning (EEG) nr 2081/92 har det begärts kompletterande uppgifter för att säkerställa att dessa beteckningar uppfyller kraven i artiklarna 2 och 4 i nämnda förordning. Efter granskning av dessa kompletterande uppgifter har det visat sig att dessa beteckningar stämmer överens med nämnda artiklar. De bör därför registreras och läggas till i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96(2).

(2) Den i artikel 15 i förordning (EEG) nr 2081/92 angivna kommittén har inte avgivit ett positivt yttrande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 skall kompletteras med beteckningarna i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 17 april 2000.

På rådets vägnar

L. Capoulas Santos

Ordförande

(1) EGT L 208, 24.7.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1068/97 (EGT L 156, 13.6.1997, s. 10).

(2) EGT L 148, 21.6.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1070/1999 (EGT L 130, 26.5.1999, s. 18).

BILAGA

"ANDRA PRODUKTER I BILAGA I TILL FÖRDRAGET

Vinäger (andra än vinäger av vin)

ITALIEN

- Aceto balsamico tradizionale di Modena (SUB)

- Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia (SUB)."

Top