Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R0640

Kommissionens förordning (EG) nr 640/2000 av den 27 mars 2000 om fastställande av delbetalningar avseende produktionsavgifter inom sockersektorn för regleringsåret 1999/2000

OJ L 77, 28.3.2000, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/640/oj

32000R0640

Kommissionens förordning (EG) nr 640/2000 av den 27 mars 2000 om fastställande av delbetalningar avseende produktionsavgifter inom sockersektorn för regleringsåret 1999/2000

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 077 , 28/03/2000 s. 0010 - 0010


Kommissionens förordning (EG) nr 640/2000

av den 27 mars 2000

om fastställande av delbetalningar avseende produktionsavgifter inom sockersektorn för regleringsåret 1999/2000

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2038/1999 av den 13 september 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker(1), särskilt artikel 33.8 i denna, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 5 i kommissionens förordning (EEG) nr 1443/82 av den 8 juni 1982 om tillämpningsföreskrifter för kvotsystemet inom sockersektorn(2), senast ändrad genom förordning (EG) nr 392/94(3), skall de enhetsbelopp som tillverkare av socker, isoglukos och inulinsirap skall erlägga som delbetalningar avseende produktionsavgifter för pågående regleringsår, fastställas före den 1 april och uppbörd skall ske före påföljande 1 juni. En uppskattning av basproduktionsavgiften och B-avgiften i enlighet med artikel 6 i förordning (EEG) nr 1443/82 ger ett belopp som med över 60 % överstiger de maximibelopp som anges i artikel 33.3, 33,4 och 33,5 i förordning (EG) nr 2038/1999. Enligt artikel 6 i förordning (EEG) nr 1443/82 bör i detta fall enhetsbeloppen för socker och inulinsirap fastställas till 50 % av maximibeloppen ifråga och vad gäller isoglukos bör enhetsbeloppet för delbetalningen fastställas till 40 % av det uppskattade enhetsbeloppet för basproduktionsavgiften för socker.

(2) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De enhetsbelopp som avses i artikel 5.1 b i förordning (EEG) nr 1443/82 skall för regleringsåret 1999/2000 fastställas till:

a) 0,632 euro per 100 kilo vitsocker som delbetalning för basproduktionavgiften för A-socker och B-socker.

b) 11,848 euro per 100 kilo vitsocker som delbetalning för B-avgiften för B-socker.

c) 0,506 euro per 100 kilo torrämne som delbetalning för basproduktionsavgiften för A- respektive B-isoglukos.

d) 0,632 euro per 100 kilo torrämnesekvivalent - socker/isoglukos som delbetalning för basproduktionsavgiften för A-inulinsirap och B-inulinsirap.

e) 11,848 euro per 100 kilo torrämnesekvivalent - socker/isoglukos som delbetalning för B-avgiften för B-inulinsirap.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 mars 2000.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 252, 25.9.1999, s. 1.

(2) EGT L 158, 9.6.1982, s. 17.

(3) EGT L 53, 24.2.1994, s. 7.

Top