Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R2804

Kommissionens förordning (EG) nr 2804/1999 av den 22 december 1999 om fastställande av förädlingsstödets belopp för vissa fiskeriprodukter under fiskeåret 2000

OJ L 340, 31.12.1999, p. 49–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2804/oj

31999R2804

Kommissionens förordning (EG) nr 2804/1999 av den 22 december 1999 om fastställande av förädlingsstödets belopp för vissa fiskeriprodukter under fiskeåret 2000

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 340 , 31/12/1999 s. 0049 - 0050


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2804/1999

av den 22 december 1999

om fastställande av förädlingsstödets belopp för vissa fiskeriprodukter under fiskeåret 2000

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 3901/92 av den 23 december 1992 om närmare bestämmelser för beviljande av förädlingsstöd för vissa fiskeriprodukter(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1337/95(2), särskilt artikel 5.1, i denna, och

av följande skäl:

1. Syftet med förädlingsstödet är att på ett tillfredsställande sätt stimulera producentorganisationerna till att förädla de produkter som återtagits från marknaden för att undvika att de förstörs.

2. Förädlingsstödets belopp bör fastställas så att det inte stör jämvikten på marknaden för produkterna i fråga.

3. Stödbeloppet bör inte överstiga de tekniska och ekonomiska kostnader för beredning och lagring som redovisats under det föregående fiskeåret, varvid de högsta kostnaderna inte skall beaktas.

4. På grundval av uppgifterna om de tekniska och finansiella kostnader som konstaterats i gemenskapen för denna verksamhet är det lämpligt att fastställa stödbeloppet för fiskeåret 2000 på det sätt som anges i bilagan.

5. De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fiskeriprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För fiskeåret 2000 skall beloppet på förädlingsstödet för de produkter som förtecknas i bilaga I A, D och E till rådets förordning (EEG) nr 3759/92(3) fastställas enligt bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 1999.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 392, 31.12.1992, s. 29.

(2) EGT L 129, 14.6.1995, s. 5.

(3) EGT L 388, 31.12.1992, s. 1.

BILAGA

1. Beloppet på förädlingsstödet för produkterna i bilaga I punkterna A och D och för tunga (Solea spp.) i bilaga I punkt E till förordning (EEG) nr 3759/92

>Plats för tabell>

2. Beloppet på förädlingsstödet för övriga produkter i bilaga I punkt E till förordning (EEG) nr 3759/92

>Plats för tabell>

Top