Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0312

1999/312/EG: Rådets beslut av den 29 april 1999 om ändring av beslut 93/383/EEG om referenslaboratorier för kontroll av marina biotoxiner

OJ L 120, 8.5.1999, p. 37–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 025 P. 254 - 256
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 025 P. 254 - 256
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 025 P. 254 - 256
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 025 P. 254 - 256
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 025 P. 254 - 256
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 025 P. 254 - 256
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 025 P. 254 - 256
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 025 P. 254 - 256
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 025 P. 254 - 256

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/312/oj

31999D0312

1999/312/EG: Rådets beslut av den 29 april 1999 om ändring av beslut 93/383/EEG om referenslaboratorier för kontroll av marina biotoxiner

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 120 , 08/05/1999 s. 0037 - 0039


RÅDETS BESLUT

av den 29 april 1999

om ändring av beslut 93/383/EEG om referenslaboratorier för kontroll av marina biotoxiner

(1999/312/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttranden(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

av följande skäl:

(1) I artikel 3 i beslut 93/383/EEG(4) utses gemenskapens referenslaboratorium för kontroll av marina biotoxiner. Eftersom detta laboratorium har ändrat namn bör också nämnda artikel ändras.

(2) I beslut 93/383/EEG finns inget förfarande för att snabbt ändra bilagan. Det är nödvändigt att göra det möjligt för kommissionen att ändra denna bilaga till följd av en anmälan av en medlemsstat.

(3) I bilagan till beslut 93/383/EEG finns en förteckning över de nationella referenslaboratorier som varje medlemsstat har utsett för kontroll av marina biotoxiner.

(4) De laboratorier som Tyskland, Belgien, Spanien, Finland, Grekland, Italien, Förenade kungariket och Sverige ursprungligen utsåg till nationella referenslaboratorier för kontroll av marina biotoxiner fullgör inte längre de uppgifter som de utsågs för eller också har de under mellantiden ändrat namn eller firma. Det är därför nödvändigt att göra följdändringar i bilagan till beslut 93/383/EEG för att beakta anmälningar från medlemsstaterna avseende de nationella referenslaboratorierna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Rådets beslut 93/383/EEG ändras på följande sätt:

1) Artikel 3 skall ersättas med följande: "Artikel 3

'Laboratorio de biotoxinas marinas del Area de Sanidad de Vigo' utses till gemenskapens referenslaboratorium för kontroll av marina biotoxiner."

2) Följande strecksats skall läggas till artikel 4: "- bistå de nationella referenslaboratorierna med att införa ett lämpligt kvalitetssäkringssystem grundat på principer för god laboratoriesed (GLP) och på kriterier enligt EN 45 000,"

3) Följande artikel skall läggas till efter artikel 5: "Artikel 5a

Bilagan till detta beslut skall, när det är nödvändigt, ändras av kommissionen till följd av varje anmälan som en medlemsstat överlämnar till kommissionen med avseende på sitt nationella referenslaboratorium för kontroll av marina biotoxiner.

Kommissionen skall offentliggöra en förteckning över nationella referenslaboratorier samt sina uppdateringar av denna i Europeiska gemenskapernas officiella tidning."

Artikel 2

Bilagan till beslut 93/383/EEG skall ersättas med den text som återfinns i bilagan till detta beslut.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 29 april 1999.

På rådets vägnar

W. MÜLLER

Ordförande

(1) EGT C 331, 6.11.1996, s. 12 och EGT C 189, 20.6.1997, s. 9.

(2) EGT C 200, 30.6.1997, s. 257 och yttrande av den 13 april 1999 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) EGT C 66, 3.3.1997, s. 47.

(4) EGT L 166, 8.7.1993, s. 31.

BILAGA

"BILAGA

Belgien och Luxemburg:

- Ministère des affaires sociales, de la santé publique et de l'environnement

Institut scientifique de la santé publique - Louis Pasteur

Section "Denrées alimentaires"

Département "Pharmaco-Bromatologie"

Rue Juliette Wytsman 14 B - 1050 Bruxelles

Danmark:

- The Danish Veterinary and Food Administration

Institute of Food Research and Nutrition

Mørkhøj Bygade 19 DK - 2860 Søborg

Tyskland:

- Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin

Postfach 330013 D - 14191 Berlin

Grekland:

- Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίμων Θεσσαλονίκης 28ης Οκτωβρίου 80 GR - 54627 Θεσσαλονίκη

Spanien:

- Laboratorio de Biotoxinas Marinas

Area de Sanidad

Estación Marítima s/n E - 36271 Vigo

Frankrike:

- Laboratoire central d'hygiène alimentaire 43, rue de Dantzig F - 75015 Paris

Irland:

- Fisheries Research Center Abbotstown IRL - Dublin 15

Italien:

- Centro Ricerche Marine Viale Vespucci 2 I - 47042 Cesenatico (FO)

Nederländerna:

- Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) Postbus 1 NL - 3720 BA Bilthoven

Portugal:

- Laboratório do Instituto Nacional de Investigação das Pescas (INIP) Av. Brasília s/n P - 1400 Lisboa

Finland:

- Tullilaboratorio/Tullaboratoriet PL/PB 53 FIN - 02151 Espoo/Esbo

Sverige:

- Institutionen för klinisk bakteriologi

Göteborgs universitet

S - 41124 Göteborg

Förenade kungariket:

- Marine Laboratory PO Box 101 Victoria Road UK - Aberdeen AB11 9DB"

Top