Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0311

Kommissionens förordning (EG) nr 311/1999 av den 11 februari 1999 om undantag från förordning (EEG) nr 2456/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 805/68 vad beträffar allmänna interventionsåtgärder

OJ L 38, 12.2.1999, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/311/oj

31999R0311

Kommissionens förordning (EG) nr 311/1999 av den 11 februari 1999 om undantag från förordning (EEG) nr 2456/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 805/68 vad beträffar allmänna interventionsåtgärder

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 038 , 12/02/1999 s. 0014 - 0014


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 311/1999 av den 11 februari 1999 om undantag från förordning (EEG) nr 2456/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 805/68 vad beträffar allmänna interventionsåtgärder

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 805/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1633/98 (2), särskilt artikel 6.7 i denna, och

av följande skäl:

I kommissionens förordning (EEG) nr 2456/93 (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2812/98 (4), fastställs särskilt bestämmelser för anbudsförfaranden. På grund av det sätt som helgdagarna infaller i maj 1999 är det av praktiska skäl lämpligt att ändra tidsfristen för inlämnande av anbud.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för nötkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom undantag från artikel 10 första meningen i förordning (EEG) nr 2456/93 skall tidsfristen för inlämnande av anbud i maj 1999 löpa ut klockan 12 (Brysseltid) den tredje tisdagen i maj.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 februari 1999.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 148, 28.6.1968, s. 24.

(2) EGT L 210, 28.7.1998, s. 17.

(3) EGT L 225, 4.9.1993, s. 4.

(4) EGT L 349, 24.12.1998, s. 47.

Top