Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0739

98/739/EG: Kommissionens beslut av den 14 december 1998 om ändring av beslut 95/328/EG om upprättande av hygienintyg för fiskprodukter med ursprung i tredje länder som ännu inte omfattas av ett särskilt beslut [delgivet med nr K(1998) 4044] (Text av betydelse för EES)

OJ L 354, 30.12.1998, p. 64–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/739/oj

31998D0739

98/739/EG: Kommissionens beslut av den 14 december 1998 om ändring av beslut 95/328/EG om upprättande av hygienintyg för fiskprodukter med ursprung i tredje länder som ännu inte omfattas av ett särskilt beslut [delgivet med nr K(1998) 4044] (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 354 , 30/12/1998 s. 0064 - 0064


KOMMISSIONENS BESLUT av den 14 december 1998 om ändring av beslut 95/328/EG om upprättande av hygienintyg för fiskprodukter med ursprung i tredje länder som ännu inte omfattas av ett särskilt beslut [delgivet med nr K(1998) 4044] (Text av betydelse för EES) (98/739/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/493/EEG av den 11 juli 1991 om fastställande av hygienkrav för produktionen och marknadsföringen av fiskprodukter (1), senast ändrat genom direktiv 97/79/EG (2), särskilt artikel 11 i detta, och

av följande skäl:

Kommissionens beslut 95/328/EG av den 25 juli 1995 om upprättande av hygienintyg för fiskprodukter med ursprung i tredje länder som ännu inte omfattas av ett särskilt beslut (3), senast ändrat genom beslut 98/418/EG (4), är giltigt till och med den 31 december 1998.

I kommissionens beslut 97/296/EG (5), senast ändrat genom beslut 98/711/EG (6), fastställs en förteckning över de tredje länder från vilka import av fiskeprodukter för livsmedel är tillåten. I del II av denna förteckning anges de tredje länder som ännu inte omfattas av ett särskilt beslut, men som uppfyller villkoren i artikel 2.2 i rådets beslut 95/408/EG (7), senast ändrat genom beslut 98/603/EG (8).

Enligt beslut 95/408/EG gäller denna förteckning till och med den 31 december 2000. Intygens giltighetstid bör därför ändras så att den överensstämmer med de provisoriska förteckningarnas giltighetstid.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 4 i beslut 95/328/EG skall "till och med den 31 december 1998" ersättas med "till och med den 31 december år 2000".

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 december 1998.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 268, 24.9.1991, s. 15.

(2) EGT L 24, 30.1.1998, s. 31.

(3) EGT L 191, 12.8.1995, s. 32.

(4) EGT L 190, 4.7.1998, s. 53.

(5) EGT L 122, 14.5.1997, s. 21.

(6) EGT L 337, 12.12.1998, s. 58.

(7) EGT L 243, 11.10.1995, s. 17.

(8) EGT L 289, 28.10.1998, s. 36.

Top