Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998E0736

98/736/GUSP: Gemensam åtgärd av den 22 december 1998 beslutad av rådet på grundval av artikel J 3 i Fördraget om Europeiska unionen om ett kriminaltekniskt expertuppdrag i Förbundsrepubliken Jugoslavien

OJ L 354, 30.12.1998, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/1998/736/oj

31998E0736

98/736/GUSP: Gemensam åtgärd av den 22 december 1998 beslutad av rådet på grundval av artikel J 3 i Fördraget om Europeiska unionen om ett kriminaltekniskt expertuppdrag i Förbundsrepubliken Jugoslavien

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 354 , 30/12/1998 s. 0003 - 0003


GEMENSAM ÅTGÄRD av den 22 december 1998 beslutad av rådet på grundval av artikel J 3 i Fördraget om Europeiska unionen om ett kriminaltekniskt expertuppdrag i Förbundsrepubliken Jugoslavien (98/736/GUSP)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT OM FÖLJANDE GEMENSAMMA ÅTGÄRD

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna J 3 och J 11.2 i detta,

med beaktande av de allmänna riktlinjerna i de slutsatser som antogs av Europeiska rådet i Wien den 11-12 december 1998, och

av följande skäl:

I slutsatserna från den 5 oktober 1998 fördömde rådet starkt de ansvariga för grymheterna i Kosovo och uppmanade myndigheterna i Belgrad att omedelbart göra en utredning och att identifiera och bestraffa de ansvariga.

I samband härmed beslutade rådet att så snart som möjligt på EU:s vägnar sända en kriminalteknisk expertgrupp för att undersöka de mord på civila som påstås ha ägt rum nyligen i Kosovo. Gruppen bör ha obehindrat tillträde till nödvändiga områden i Förbundsrepubliken Jugoslavien och bör garanteras självständiga arbetsvillkor.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. EU:s kriminaltekniska expertgrupp skall på ett opartiskt och oberoende sätt undersöka platserna för de påstådda morden på civila i Kosovo, bland andra Glodjane, Golubovac, Gorne Obrinje, Klecka, Orahovac och Volujak.

2. Expertgruppen skall rapportera sina resultat till rådet.

Artikel 2

1. Ett belopp på högst 950 000 ecu skall tas upp i Europeiska gemenskapernas allmänna budget för att täcka kostnaderna för EU:s kriminaltekniska expertgrupp, från den tidpunkt då den gemensamma åtgärden antas.

2. De utgifter som finansieras genom det belopp som anges i punkt 1 skall förvaltas i enlighet med gemenskapens förfaranden och regler för den nämnda budgeten.

Artikel 3

Denna gemensamma åtgärd träder i kraft den 1 januari 1999.

Artikel 4

Den gemensamma åtgärden skall offentliggöras i Officiella tidningen.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 1998.

På rådets vägnar

C. EINEM

Ordförande

Top