Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R0624

Kommissionens förordning (EG) nr 624/98 av den 19 mars 1998 om ändring av förordning nr 1423/95 om tillämpningsföreskrifter för import av produkter från sockersektorn med undantag av melass

OJ L 85, 20.3.1998, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 022 P. 332 - 332
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 022 P. 332 - 332
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 022 P. 332 - 332
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 022 P. 332 - 332
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 022 P. 332 - 332
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 022 P. 332 - 332
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 022 P. 332 - 332
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 022 P. 332 - 332
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 022 P. 332 - 332

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/624/oj

31998R0624

Kommissionens förordning (EG) nr 624/98 av den 19 mars 1998 om ändring av förordning nr 1423/95 om tillämpningsföreskrifter för import av produkter från sockersektorn med undantag av melass

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 085 , 20/03/1998 s. 0005 - 0005


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 624/98 av den 19 mars 1998 om ändring av förordning nr 1423/95 om tillämpningsföreskrifter för import av produkter från sockersektorn med undantag av melass

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1785/81 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1599/96 (2), särskilt artikel 15.4 i denna, och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 1.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1423/95 (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1143/97 (4), skall de representativa priserna på världsmarknaden, vilka utgör grunden för fastställandet av tilläggsavgifterna, fastställas för varje regleringsår enligt förfarandet i artikel 41 i förordning (EEG) nr 1785/81 och ändras då variationen hos de delar som ingår i beräkningsunderlaget medför en ökning eller en minskning på minst 0,5 ecu/100 kg.

Det nu gällande systemet innebär, med anledning av de ständiga förändringarna av de representativa priserna på världsmarknaden, ofta förekommande justeringar av tilläggsavgifterna. Dessa ofta förekommande förändringar av de representativa priserna och tilläggsavgifterna vilka ofta gäller mycket små belopp medför komplikationer i systemet. I syfte att förenkla och öka rättssäkerheten för aktörerna och även för att rationalisera förfarandet för kommissionen bör tröskeln för ändring av de representativa priserna på världsmarknaden, på grundval av vilka tilläggsavgifterna anpassas, höjas till 1,20 ecu/100 kg.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I förordning (EG) nr 1423/95 skall i artikel 1.2 andra stycket sista raden orden "0,5 ecu per 100 kg" ersättas med "1,20 ecu per 100 kg".

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 mars 1998.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 177, 1.7.1981, s. 4.

(2) EGT L 206, 16.8.1996, s. 43.

(3) EGT L 141, 24.6.1995, s. 16.

(4) EGT L 165, 24.6.1997, s. 11.

Top