Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21997D0904(10)

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 30/97 av den 12 juni 1997 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

OJ L 242, 4.9.1997, p. 79–79 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 002 P. 277 - 277
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 002 P. 277 - 277
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 002 P. 277 - 277
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 002 P. 277 - 277
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 002 P. 277 - 277
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 002 P. 277 - 277
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 002 P. 277 - 277
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 002 P. 277 - 277
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 002 P. 277 - 277
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 056 P. 38 - 38
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 056 P. 38 - 38
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 056 P. 4 - 4

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/30(2)/oj

21997D0904(10)

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 30/97 av den 12 juni 1997 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 242 , 04/09/1997 s. 0079 - 0079


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 30/97 av den 12 juni 1997 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i dess lydelse enligt protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artikel 98 i detta, och

med beaktande av följande:

Bilaga II till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 21/97 (1).

Kommissionens förordning (EG) nr 2796/95 av den 4 december 1995 med ändring av bilaga II i rådets förordning (EEG) nr 2377/90 som upprättar ett gemenskapsförfarande för fastställande av gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung (2) skall införlivas med avtalet.

Kommissionens förordning (EG) nr 2804/95 av den 5 december 1995 med ändring av bilaga II i rådets förordning (EEG) nr 2377/90 som upprättar ett gemenskapsförfarande för fastställande av gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung (3) skall införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt skall läggas till i punkt 14 (rådets förordning (EEG) nr 2377/90) i kapitel XIII i bilaga II till avtalet:

"- 395 R 2796: Kommissionens förordning (EG) nr 2796/95 av den 4 december 1995 (EGT L 290, 5.12.1995, s. 1).

- 395 R 2804: Kommissionens förordning (EG) nr 2804/95 av den 5 december 1995 (EGT L 291, 6.12.1995, s. 8)."

Artikel 2

Texterna till förordning (EG) nr 2796/95 och förordning (EG) nr 2804/95 på isländska och norska, som bifogas respektive språkversion av detta beslut, är autentiska.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 13 juni 1997, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén.

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 12 juni 1997.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

C. DAY

Ordförande

(1) Se sida 67 i denna tidning.

(2) EGT L 290, 5.12.1995, s. 1.

(3) EGT L 291, 6.12.1995, s. 8.

Top