Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21997D0904(08)

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 28/97 av den 30 april 1997 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

OJ L 242, 4.9.1997, p. 77–77 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 002 P. 275 - 275
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 002 P. 275 - 275
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 002 P. 275 - 275
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 002 P. 275 - 275
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 002 P. 275 - 275
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 002 P. 275 - 275
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 002 P. 275 - 275
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 002 P. 275 - 275
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 002 P. 275 - 275
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 056 P. 36 - 36
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 056 P. 36 - 36
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 048 P. 22 - 22

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/28(2)/oj

21997D0904(08)

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 28/97 av den 30 april 1997 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 242 , 04/09/1997 s. 0077 - 0077


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 28/97 av den 30 april 1997 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, justerat genom protokollet med justeringar av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat "avtalet", särskilt artikel 98 i detta, och

med beaktande av följande:

Bilaga XX till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 20/97 (1).

Rådets direktiv 96/59/EG av den 16 september 1996 om bortskaffande av polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenyler (PCB/PCT) (2) bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Punkt 22 (rådets direktiv 76/403/EEG) i bilaga XX till avtalet skall ersättas med följande:

"22. 396 L 0059: Rådets direktiv 96/59/EG om bortskaffande av polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenyler (PCB/PCT) (EGT L 243, 24.9.1996, s. 31)."

Artikel 2

Texterna till direktiv 96/59/EG på isländska och norska, som bifogas respektive språkversion av detta beslut, är giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1997 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén.

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 april 1997.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

C. DAY

Ordförande

(1) Ännu ej offentliggjort i Officiella tidningen.

(2) EGT L 243, 24.9.1996, s. 31.

Top