Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21997D0904(05)

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 25/97 av den 30 april 1997 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

OJ L 242, 4.9.1997, p. 74–74 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 002 P. 272 - 272
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 002 P. 272 - 272
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 002 P. 272 - 272
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 002 P. 272 - 272
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 002 P. 272 - 272
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 002 P. 272 - 272
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 002 P. 272 - 272
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 002 P. 272 - 272
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 002 P. 272 - 272
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 056 P. 33 - 33
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 056 P. 33 - 33
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 013 P. 110 - 110

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/25(2)/oj

21997D0904(05)

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 25/97 av den 30 april 1997 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 242 , 04/09/1997 s. 0074 - 0074


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 25/97 av den 30 april 1997 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, justerat genom protokollet med justeringar av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat "avtalet", särskilt artikel 98 i detta, och

med beaktande av följande:

Bilaga XIII till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 9/97 (1).

Rådets direktiv 96/48/EG av den 23 juli 1996 om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg (2) bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande nya punkt skall läggas till efter punkt 37 (rådets direktiv 91/440/EEG) i bilaga XIII till avtalet:

"37a. 396 L 0048: Rådets direktiv 96/48/EG av den 23 juli 1996 om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg (EGT L 235, 17.9.1996, s. 6), rättat genom EGT L 262, 16.10.1996, s. 18."

Artikel 2

Texterna till direktiv 96/48/EG på isländska och norska, som bifogas respektive språkversion av detta beslut, är giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1997 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén.

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 april 1997.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

C. DAY

Ordförande

(1) Ännu ej offentliggjort i Officiella tidningen

(2) EGT L 235, 17.9.1996, s. 6.

Top