Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21997D0904(02)

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 22/97 av den 30 april 1997 om ändring av bilaga VII (Ömsesidigt erkännande av yrkesbehörighet) till EES-avtalet

OJ L 242, 4.9.1997, p. 69–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 002 P. 267 - 267
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 002 P. 267 - 267
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 002 P. 267 - 267
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 002 P. 267 - 267
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 002 P. 267 - 267
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 002 P. 267 - 267
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 002 P. 267 - 267
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 002 P. 267 - 267
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 002 P. 267 - 267
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 056 P. 28 - 28
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 056 P. 28 - 28
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 031 P. 73 - 73

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/22(2)/oj

21997D0904(02)

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 22/97 av den 30 april 1997 om ändring av bilaga VII (Ömsesidigt erkännande av yrkesbehörighet) till EES-avtalet

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 242 , 04/09/1997 s. 0069 - 0069


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 22/97 av den 30 april 1997 om ändring av bilaga VII (Ömsesidigt erkännande av yrkesbehörighet) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, justerat genom protokollet med justeringar av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat "avtalet", särskilt artikel 98 i detta, och

med beaktande av följande:

Bilaga VII till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 25/94 (1).

Kommissionens direktiv 95/43/EG av den 20 juli 1995 till rådets direktiv 92/51/EEG om en andra generell ordning för erkännande av behörighetsgivande högre utbildning som komplement till direktiv 89/48/EEG (2) bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande nya strecksats skall läggas till före anpassningarna i punkt 1 a (rådets direktiv 92/51/EEG) i bilaga VII till avtalet:

"- 395 L 0043: Kommissionens direktiv 95/43/EG av den 20 juli 1995 (EGT L 184, 3.8.1995, s. 21)".

Artikel 2

I punkt 1 a (rådets direktiv 92/51/EEG) i bilaga VII till avtalet skall anpassningarna b och c ändras enligt följande:

i) Texten i anpassning b a skall utgå.

ii) Ledet "I Österrike" och motsvarande bestämmelse i anpassning b b skall utgå.

iii) Ledet "I Österrike" och motsvarande bestämmelse i anpassning b d skall utgå.

iv) Orden "kommissionens direktiv 94/38/EG" i anpassning c skall ersättas med "kommissionens direktiv 95/43/EG".

Artikel 3

Texterna till direktiv 95/43/EG på isländska och norska, som bifogas respektive språkversion av detta beslut, är giltiga.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1997 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén.

Artikel 5

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 april 1997.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

C. DAY

Ordförande

(1) EGT L 339, 29.12.1994, s. 84.

(2) EGT L 184, 3.8.1995, s. 21.

Top